23/5/08

Μέγα θέμα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα .


Μετά την καταφανή καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ναυτοδικείο έρχεται και δεύτερο θέμα αυτή τη φορά από τη Ευρωπαική Ένωση για το θέμα του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Σωτήρη Μπάγια .

Το θέμα αυτό δεν και πολύ εμπορικό για τα κανάλια αλλά προσωπικά πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο ακόμα κι απ΄το Ζαχόπουλο .

«Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» . Λέει η Ευρωπαική Επιτροπή για το θέμα , εντωμεταξύ ο εισαγγελέας κατηγορείται για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα . Συγκεκριμένα του αποδίδεται ότι δεν έχει συναίσθηση της ιδιότητάς του ως εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού, ότι οι δηλώσεις του έγιναν υπό περιστάσεις ασυμβίβαστες με το αξίωμά του και ότι θίγουν βάναυσα το κύρος της Δικαιοσύνης.

Σε ερώτηση από μεριάς ΠΑΣΟΚ στην ευρωπαική επιτροπή κατά πόσο οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου για την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του συνδικαλίζεσθαι καλύπτουν και τους δικαστικούς λειτουργούς και κυρίως τους συνδικαλιστές , η απάντηση ήταν η εξής :

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελούν τμήμα της έννομης τάξης των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Ένωσης , εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν τον σεβασμό της εν λόγω ελευθερίας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Και εγώ ρωτώ λοιπόν οι δηλώσεις του κ. Μπάγια πλήττουν βάναυσα το κύρος της δικαιοσύνης . Οκ . Το επίσημο έγγραφο στην υπόθεση SIEMENS που έγραφε υπ΄όψιν κ. Γεράκη που απεστάλη από τον Π. Αθανασίου προς την Εισαγγελία Εφετών και ο οποίος είναι άγνωστο τι ρόλο διαδραματίζει επί της έρευνας δεν πλήττει βάναυσα το κύρος της Δικαιοσύνης κύριε Σανιδά ? ? ?

Δεν υπάρχουν σχόλια: