20/2/10

Οι λύσεις είναι απλές αλλά οι κυβερνώντες επιλέγουν να μην τις υλοποιούν.

-
Από τον Geo

"Έτσι όπως δυστυχώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα στο ελληνικό κράτος, η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση (ή διαρθρωτική αλλαγή ή όπως αλλιώς ονομάζεται …. δεν έχει σημασία) προϋποθέτει απαραιτήτως την άμεση δημιουργία δύο ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων: μιας βάσης φορολογικών δεδομένων και μιας αντίστοιχης ασφαλιστικών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άμεση παράκαμψη και η αποφυγή όλων των στρεβλώσεων που έχει δημιουργήσει η παρουσία του κράτους στην οικονομική ζωή της χώρας. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δικαιολογία ο συνήθης ισχυρισμός ότι απαιτείται χρόνος για την δημιουργία αυτών των βάσεων. Ας προχωρήσει άμεσα η πολιτεία σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού και ας ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (εννοείται εντός του έτους).
Εάν δημιουργηθούν αυτές οι βάσεις: 1. Θα καταπολεμηθεί άμεσα η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή 2. Θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κλπ) των πολιτών και συνακόλουθα θα εξοικονομηθεί πολύτιμος καθημερινά χαμένος χρόνος επαφής με τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ θα περιορισθεί και η συναλλαγή με τους δημόσιους υπάλληλους. 3. Θα καταστεί δυνατή η on line σύνδεση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων – επιτηδευματιών με τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι θα είναι δυνατή όχι μόνο η άμεση κατάργηση του ΚΒΣ αλλά και η διενέργεια άμεσων και εντατικών φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων. 4. Θα καταστεί δυνατή η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. 5. Θα περιορισθούν δραστικά οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και οι παράνομες συνταγογραφήσεις.
Τα ανωτέρω μέτρα σε συνδυασμό με (α) την καθιέρωση της υποχρέωσης διενέργειας όλων των συναλλαγών που είναι ανώτερες ενός συγκεκριμένου ποσού (πχ 500 ευρώ) είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω τραπεζών (β) την ίδρυση μιας ενιαίας αρχής αρμόδιας για την παρακολούθηση και την πληρωμή της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων (γ) την άμεση μετατροπή όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών σε κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών (έστω και εάν αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρξουν δημόσιοι υπάλληλοι που θα πληρώνονται χωρίς να κάνουν τίποτα – έτσι και αλλιώς αυτό συμβαίνει και σήμερα, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά) θα αποτελέσουν την βάση για την πραγματική ανάπτυξη της χώρας.
Σε διαφορετική περίπτωση η χώρα είναι δυστυχώς καταδικασμένη και μαζί με αυτή και οι πολιτες της. Διότι όσα μέτρα και εάν λαμβάνονται, εάν δεν υπάρχει ποτέ ο μηχανισμός υλοποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής τους δεν έχουν καμία πρακτική αξία. Το μόνο που θα διαιωνίζεται είναι η στρέβλωση συγκεκριμένων καταστάσεων σε όφελος συγκεκριμένων ομάδων προσώπων και σε βάρος της ολότητας. Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι δυστυχώς σήμερα οι επιπτώσεις είναι πλέον άμεσα ορατές και μετρήσιμες αφού το σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και τριάντα χρόνια έχει φθάσει πραγματικά στα όριά του."

-

"Είναι δεδομένο ότι συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού για λόγους είτε αντικειμενικούς (πχ. ηλικία) είτε υποκειμενικούς (μη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες) δεν θα έχουν άμεσα την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που θα προσφέρει η ηλεκτρονική διασύνδεση (διότι ουσιαστικά για αυτό μιλάμε) όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια η μετατροπή όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για τα συγκεκριμένα ζητήματα θα αποτελούσε μια λύση που θα συντελούσε αποφασιστικά στην εξυπηρέτηση αυτών των ομάδων πληθυσμού (οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν αυτές τις υπηρεσίες – κέντρα θα είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν φορολογικές και ασφαλιστικές δηλώσεις, να εκίδουν άμεσα πιστοποιητικά, να διενεργούν και να αποδέχονται πληρωμές κλπ.) Παράλληλα με αυτή την μετατροπή θα έπρεπε: (α) να προχωρήσει άμεσα η αλλαγή των οργανογραμμάτων και των κανονισμών προσωπικού όλων των δημόσιων υπηρεσιών (β) όλοι οι νεώτεροι σε ηλικία καθώς και οι κατέχοντες ειδικές γνώσεις δημόσιοι υπάλληλοι να απορροφηθούν άμεσα στις ελεγκτικές υπηρεσίες που θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν.
Με άλλα λόγια η λογική είναι η ακόλουθη: καλώς ή κακώς το δημόσιο καταβάλλει μισθούς σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται επαρκώς είτε διότι δεν το επιθυμούν οι ίδιοι είτε διότι εκμεταλλευόμενοι τις στρεβλώσεις του συστήματος βρίσκουν πεδίο συναλλαγής με τον απλό πολίτη. Είναι δεδομένο ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί άμεσα να εξομαλυνθεί (δεν είναι δυνατό όλοι αυτοί ούτε να απολυθούν ούτε συνταξιοδοτηθούν – και στην μια και στην άλλη περίπτωση οι κοινωνικές επιπτώσεις θα ήταν εκρηκτικές). Οπότε η μόνη λύση που απομένει είναι να αξιοποιηθούν άμεσα όσοι από αυτούς είναι ικανοί (στελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών) ενώ οι υπόλοιποι θα απασχοληθούν με κάτι που τουλάχιστον θα σχετίζεται άμεσα με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σταδιακά βέβαια με την πάροδο του χρόνου και καθώς θα αποχωρούν οι αρχαιότεροι, δεν θα αντικαθίστανται (οπότε έτσι θα μειώνεται και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων) ενώ παράλληλα θα τίθενται ολοένα και πιο αυστηρά κριτήρια αποδοτικότητας και αξιολόγησης.
Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα (ει δυνατόν από …. χθες). Διότι σε διαφορετική περίπτωση η κατάσταση θα αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση του ΦΠΑ και του φόρου στα καύσιμα (λογικό είναι, αφού δεν υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική βάση επιβολής φορολογίας – κανείς δεν έχει στην κατοχή του στοιχεία που να του υποδεικνύουν πηγές άντλησης εσόδων και διεύρυνσης της φορολογικής και ασφαλιστικής βάσης – άρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αυξάνει τις επιβαρύνσεις είτε πρωτογενώς σε όλες τις ομάδες πληθυσμού είτε μόνο σε όσους ήδη γνωρίζει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του."
-

4/2/10

Και το δούλεμα πάει σύννεφο.

-
Δεν θα σταθώ στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Πασόκ , δεν θα σταθώ καν στο παρουσιαζόμενο ως κόμμα Πασόκ (που λογίζεται πια με δυο τρόπους , το Πασόκ ως τηλεοπτική οντότητα που είναι το φανερό και το Πασόκ ως κομματικός στρατός συγκρουόμενων συμφερόντων που είναι το κρυφό).Εγώ θα σταθώ στο κρυφό του προσωπείο και τους συμμάχους τους.

Για να ξεκινήσω το παρόν ποστ , αφορμή ήταν οι διάλογοι που διαβάζω τελευταία στο forum του antinews περί Δ.Υ και Ι.Υ και της διαμάχης μεταξύ των για το ποιός πρέπει να δώσει περισσότερα ποιός πρέπει να φορολογηθεί πιο πολύ κτλ. για να ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική κατάρευση.

Ο στρατός λοιπόν του Πασόκ βρίσκεται σε πόλεμο , αντίπαλοι είναι όσοι δεν εκμεταλεύονται τις εκροές του δημοσίου χρήματος από τα κρατικά ταμεία.Σύμμαχοι όσοι εκμεταλεύονται αυτές τις εκροές οιουδήποτε χρώματος εξ' ού και η συναινέσεις εκ μέρους της ΝΔ και του ΛΑΟΣ.Οι στρατοί δηλαδή που τάιζαν εδώ και 40 χρόνια ΝΔ και Πασόκ επιτέλους συμμάχησαν!!Εθνική συμφιλίωση λαμογιών για να μην χάσουν τις κεκτημένες μέσω ψηφοθηρικών και ιδιωτικών εκβιασμών εκροές δημοσίου χρήματος.

Τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο ΓΑΠ δεν αγγίζουν ούτε τρίχα του δομικού προβλήματος.Κρύβουν μέρος της σαπίλας για τα μάτια των Ευρωπαίων και τίποτα παραπάνω εκτός του σοβαρότατου γεγονότος ότι διχάζει τεχνηέντως κοινωνικές ομάδες.

Η διχόνια όμως μπορεί και να επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις σε καιρό ύφεσης.

Οι στρεβλώσεις είναι τόσες πολλές και τόσο ριζωμένες που αν δεν υπάρξει νέος κομματικός μηχανισμός αποδεσμευμένος από τους κρατούντες τις εκροές δημοσίου χρήματος τα τελευταία 40 χρόνια οι απλοί και νομιμόφρονες πολίτες αυτού του τόπου θα εξεγερθούν και πολύ καλά θα κάνουν.

Αυτή η προειδοποίηση (που έχει λεχθεί από πολλούς) από τη μεριά μου τουλάχιστον δεν απευθύνεται σε πολιτικές δυνάμεις ή κοινωνικούς θεσμούς αλλά στους νοήμονες και έχοντες την διάθεση να δράσουν πολίτες (που δεν μας έχουν μείνει και πολλοί) για να ξεκινήσουν διαδικασίες εξεύρεσης τρόπου πολιτικής έκφρασης μέσω ενός καινούργιου κομματικού φορέα.

Μας δουλεύουν παιδιά όλους , ξυπνάτε !
-

3/2/10

Ψεύτες , υποκριτές και λαοπλάνοι μια ζωή.

-
"Με την μόλις κυκλοφορήσασα απόφαση ("κλικ" στην εικόνα για μεγέθυνση) του Υπουργού Οικονομικών (Αθήνα, 25 /1 2010, αριθ. πρωτ. 2/4431) αναγγέλλεται η περικοπή κατά 10% των πιστώσεων για όλους τους φορείς του δημοσίου, με εξαίρεση (...) των πιστώσεων:

-της Βουλής των Ελλήνων,
-της προεδρικής χορηγίας,
-των βουλευτικών αποζημιώσεων,
-των αμοιβών των πάσης φύσεως «πολιτικών» υπαλλήλων (όλων δηλαδή των «κολλητών» του πολιτικού συστήματος),
-των...
αμοιβών των στρατιωτικών και αστυνομικών (τους οποίους το σύστημα θωπεύει για προφανείς λόγους), και
-των συντάξεων των δημοσίων «λειτουργών» (των υψηλόμισθων δηλαδή μεγαλομανδαρίνων του μικροελλαδικού κράτους).
Χωρίς αμφιβολία, η απόφαση αποτελεί συνταγή πρώτης τάξεως για λαϊκή εξέγερση κατά της «κυνοβουλευτικής» αυτής δημοκρατίας, με άγνωστες συνέπειες για την τύχη της χώρας μας.