14/12/09

Ο βίος και η πολιτεία των Moody΄s, S&P, Fitch !

-
του Μιχαήλ Γελαντάλι

H ιστορία αρχίζει πριν από περίπου 100 χρόνια, όταν στις ΗΠΑ ξεκίνησε η κατασκευή του τεράστιου σιδηροδρομικού δικτύου. Η εύρεση εκείνων των επενδυτών, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν με αρκετά υψηλά ποσά τις, άγνωστες τότε, εταιρείες κατασκευής σιδηροδρομικών δικτύων, ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.

Εκείνη ακριβώς την εποχή ο John Moody, ένας πανέξυπνος χρηματοοικονομικός αναλυτής, διέγνωσε το πρόβλημα και διέκρινε τη λύση του, δημιουργώντας το 1909 την πρώτη εταιρεία αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων.

Επινοώντας την αξιολόγηση με τα αρχικά γράμματα του αλφαβήτου (ABC), καθιέρωσε τη βαθμολογία «ΑΑΑ» (και τα παράγωγά της), που έκτοτε υποδηλώνει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ένας επενδυτής όταν δανείζει τα χρήματά του σε μία επιχείρηση (σε ένα κράτος κ.λπ.).

Σύντομα, το 1916, εισήλθε στον χώρο η Standard Statistics (η σημερινή Standard & Poor’s), ενώ ακολούθησε η Fitch (1924). Αυτό το ολιγοπώλιο, το «trio inferno» (η τριάδα-κόλαση, ελληνιστί), όπως πλέον αποκαλείται διεθνώς, κατέχει σήμερα το 95% της παγκόσμιας αγοράς.

Έτσι, σταδιακά, μπαίνουν οι βάσεις για την... επικυριαρχία των περίφημων «τριών αδελφών». Σύμφωνα με μελέτη του κ. Β. Βιλιάρδου (οικονομολόγος - πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακές στο Hamburg Universitat), τόσο ο τζίρος όσο και τα τεράστια καθαρά κέρδη των «τριών αδελφών», τα οποία πλησιάζουν το 40%, αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαχρονική αξία της επιχειρηματικής ιδέας.

Η είσοδος δε του κ. Warren Buffett στη Moody’s (αυξημένη πληροφόρηση, ενδεχομένως «έγκαιρη» γνώση των αξιολογήσεων πολλών εταιρειών κ.λπ. - εάν τυχόν γνωρίζεις από πριν την ύστερη υποτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας μίας επιχείρησης ή ενός κράτους, μπορείς να κερδίσεις τεράστια ποσά) ερμηνεύει, σε κάποιον βαθμό βέβαια, ένα μέρος των πασίγνωστων επενδυτικών επιτυχιών του.

Παραμένει φυσικά παράδοξο το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες (Ε.Ε., Ιαπωνία κ.λπ.) δεν κατάφεραν ή δεν φρόντισαν να δημιουργήσουν ανάλογες εταιρείες, αφήνοντας έρμαια στις διαθέσεις των αμερικανικών εταιρειών αξιολόγησης τόσο τις επιχειρήσεις τους όσο και τους δημόσιους τομείς τους (αλίμονο σε μία επιχείρηση ή σε ένα κράτος που τυχόν βρεθεί, για παράδειγμα, στο στόχαστρο της Standard & Poor’s).

--- Πώς «δουλεύει» το σύστημα

Περαιτέρω, τον Ιούνιο του 1999, όταν ξεκίνησε η συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν (επιβλέπονται) τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποφασίστηκε η συσχέτιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με τη «νόμιμη» αξιολόγηση των επενδυτικών τους τοποθετήσεων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δηλαδή, τα οποία επενδύουν σε χρεόγραφα με υψηλή πιστωτική αξιολόγηση, χρειάζεται να δεσμεύουν σημαντικά χαμηλότερα εγγυητικά κεφάλαια - οπότε μπορούν να πολλαπλασιάζουν τις πιστώσεις τους (ακολούθησε ο χορός της υπερχρέωσης και η απόλυτη ηγεμονία των εταιρειών αξιολόγησης).

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, για την αγορά ενός επενδυτικού προϊόντος αξίας 1.000.000 ευρώ, με αξιολόγηση «ΑΑΑ», η τράπεζα υποχρεώνεται να κατέχει ίδια κεφάλαια ύψους μόλις 5.600 ευρώ (περίπου 178 φορές λιγότερα). Εάν όμως η αξιολόγηση του προϊόντος μειωθεί στο «Ba1», τότε το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του, για το ίδιο προϊόν, στις 200.000 ευρώ (μόλις 5 φορές λιγότερα, έναντι 178 του προηγουμένου).

Τέλος, εάν η αξιολόγηση μειωθεί ακόμη περισσότερο, στο «B1», τότε η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ολόκληρο το ποσό (100%) ως «αντίκρισμα» - επομένως χρειάζεται 178 φορές περισσότερα ίδια κεφάλαια για ένα χρεόγραφο «Β1» από ό,τι για ένα χρεόγραφο με την αξιολόγηση «ΑΑΑ» (ας φανταστούμε εδώ τι σημαίνει για μια χώρα -η οποία έχει διαθέσει ομόλογα του Δημοσίου της στις τράπεζες- η ενδεχόμενη υποτίμηση της πιστοληπτικής της ικανότητας: σε σχέση τόσο με το επιτόκιο που η ίδια πληρώνει όσο και με τα επιπλέον κεφάλαια που πρέπει να δεσμεύσουν ξαφνικά οι τράπεζες οι οποίες έχουν ήδη αγοράσει τα ομόλογά της).

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση έχει άμεση σχέση τόσο με την κεφαλαιακή επάρκεια όσο και με τον όγκο των συναλλαγών ενός πιστωτικού ιδρύματος, αφού όσο καλύτερη αξιολόγηση διαθέτουν τα προϊόντα (χρεόγραφα) στα οποία επενδύει, τόσο λιγότερα ίδια κεφάλαια χρειάζεται και τόσο περισσότερες πιστώσεις μπορεί να προσφέρει στους υπόλοιπους πελάτες του (χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτών κ.λπ.).

Από την αντίθετη πλευρά, όταν μειώνεται η αξιολόγηση των χρεογράφων, στα οποία έχει ήδη επενδύσει η τράπεζα, είναι υποχρεωμένη να αποσύρει πολλαπλάσιες πιστώσεις από την κανονική αγορά, έτσι ώστε να διατηρήσει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κεφαλαιακή της επάρκεια - με δυσμενείς συνέπειες αφενός μεν για την πραγματική οικονομία (πιστωτική παγίδα), αφετέρου δε για την ίδια (μείωση του τζίρου και των κερδών της).

Συνεχίζοντας, όσον αφορά στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, όσο καλύτερη αξιολόγηση έχουν τόσο ευκολότερα δανείζονται από τις τράπεζες, τόσο χαμηλότερα επιτόκια πληρώνουν και τόσο φθηνότερες τιμές ή μεγαλύτερες πιστώσεις λαμβάνουν από τους προμηθευτές τους (επηρεάζεται ακόμη και η χρηματιστηριακή τιμή τους, αφού πολλά επενδυτικά ταμεία είναι υποχρεωμένα να τοποθετούνται μόνο σε τίτλους που διαθέτουν την υψηλότερη αξιολόγηση - «ΑΑΑ»).

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εταιρείες, διαπιστώνουμε αντίστοιχες... επιδράσεις - ιδιαίτερα σε αυτές που ασφαλίζουν, μέσω των CDOs, επενδυτικά προϊόντα ή ομόλογα του Δημοσίου. Τα ετήσια ασφάλιστρα, δηλαδή, ή τα «επιτόκια» (αποδόσεις) των CDOs διαμορφώνονται ανάλογα με την αξιολόγηση του ασφαλιζομένου.

Τα ίδια σχεδόν ισχύουν και για τα κράτη, των οποίων ο δανεισμός καθώς επίσης και το επιτόκιό του είναι μεγέθη απολύτως ανάλογα της αξιολόγησής τους - δηλαδή όσο χαμηλότερη είναι η αξιολόγησή τους τόσο περισσότερους τόκους εισπράττουν οι πιστωτές τους για το αυξημένο ρίσκο τους (για παράδειγμα, όταν ένα κράτος δανείζεται 300 δισ. ευρώ, όσο υποθέτουμε το δικό μας, τότε 2% μεγαλύτερο επιτόκιο σημαίνει 6 δισ. ευρώ επιπλέον ετήσιους τόκους!) και τόσο δυσκολότερη είναι η πρόσβασή τους στις διεθνείς χρηματαγορές.

--- Τεράστια δύναμη

Από όλα τα παραπάνω τεκμηριώνεται μάλλον επαρκώς η τεράστια ισχύς των εταιρειών αξιολόγησης, που ουσιαστικά είναι αυτές που αποφασίζουν για τις τύχες των τραπεζών, των επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών εταιρειών, των νέων επενδυτικών προϊόντων και των ίδιων των κρατών.

Δεν θα ήμασταν ίσως υπερβολικοί εάν ισχυριζόμασταν ότι τόσο το μέλλον του καπιταλιστικού συστήματος όσο και η σημερινή ή οι μελλοντικές κρίσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις τρεις αμερικανικές εταιρείες αξιολόγησης - με το «trio inferno».

Ας μην ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτές, δίνοντας βαθμολογία «ΑΑΑ» σε πολλά «μη αξιολογήσιμα» CDOs, βασισμένα στα γνωστά μας ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης (subprimes), οδήγησαν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο χείλος της αβύσσου - θα είχε μάλλον καταστραφεί εάν δεν παρενέβαιναν, αμέσως και από κοινού, όλα τα κράτη για να το διασώσουν, διακινδυνεύοντας μια δημοσιονομική κρίση άνευ προηγουμένου.

--- Χωρίς κανέναν έλεγχο

Βέβαια, υποθέτει κανείς ότι μια τόσο ευαίσθητη χρηματοπιστωτική λειτουργία όσο αυτή της αξιολόγησης υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους οι συγκεκριμένες εταιρείες - αν όχι σε έναν διεθνή ελεγκτικό οργανισμό. Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο: πρόκειται για τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις, με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο κανενός. Η μοναδική τους υποχρέωση είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους!

Ακόμη χειρότερα, οι όποιες αξιολογήσεις τους δεν χρειάζεται καν να είναι σωστές. Ουσιαστικά εκφράζουν την υποκειμενική άποψη των τριών εταιρειών, κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτήν των δημοσιογράφων του οικονομικού Τύπου, οι οποίοι αναλύουν εισηγμένες ή άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να αναλαμβάνουν την παραμικρή προσωπική ευθύνη και χωρίς να ελέγχονται από κάποιους ειδικούς για τα γραφόμενά τους.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, επειδή δηλαδή εκφράζουν απλώς τις υποκειμενικές απόψεις τους «επιφυλασσόμενες», δεν μπορεί κανένας δημόσιος ή άλλος οργανισμός να τις καλέσει σε απολογία - πόσο μάλλον να τις κατηγορήσει ή να καταθέσει αγωγές εναντίον τους.

Επιπλέον (το «ετεροβαρές ρίσκο» στην απόλυτη επικράτησή του, σε συνδυασμό με «δικαιοπρακτικά» αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα), οι εκτιμήσεις τους πληρώνονται από τους χρεώστες: από αυτούς δηλαδή που ζητούν να αξιολογηθούν για να δανειστούν χρήματα και όχι από τους πιστωτές τους, οι οποίοι τους δανείζουν!


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ CDOs

Το παράδειγμα μιας συζήτησης που διεξήχθη στις ΗΠΑ (Washington) σε σχέση με τις αποτυχημένες, τις καταστροφικές καλύτερα, αξιολογήσεις των CDOs από τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό - όσον αφορά τουλάχιστον στη συμπεριφορά των εταιρειών αξιολόγησης: «Θα μπορούσαμε ποτέ πια να σας εμπιστευτούμε;» ρώτησε τον υπεύθυνο της Moody’s ένας ασφαλιστής, μετά την εκκωφαντική έκρηξη της αγοράς των δομημένων προϊόντων η οποία ακολούθησε την πτώχευση της Lehman Brothers.

«Ίσως δεν είναι λογικό να στηρίζεστε αποκλειστικά στις δικές μας αξιολογήσεις», απάντησε αυτός με ήρεμη, εντελώς αποστασιοποιημένη φωνή. «Αλλά μέχρι σήμερα οφείλαμε να εμπιστευόμαστε τις τοποθετήσεις σας». «Καταλαβαίνω... Μάλιστα...», απάντησε ο υπεύθυνος της Moody’s, «Όμως, όταν χρησιμοποιείτε αξιολογήσεις, θα πρέπει να αποφασίζετε μόνος σας τι ακριβώς κάνετε με αυτές»...

Ίσως πρέπει να θυμηθούμε πώς, μεταξύ των ετών 2003 και 2006, ο όγκος των CDOs τετραπλασιάστηκε, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε ετήσια βάση. Αν και κανένας επενδυτής δεν καταλάβαινε τι αγόραζε (άλλωστε ήταν ρεαλιστικά αδύνατον να γίνουν σωστά τόσο πολλές αξιολογήσεις, από τρεις μόνο εταιρείες), οι πάσης φύσεως επενδυτές (τράπεζες κ.λπ.) αρκούνταν στην αξιολόγηση «ΑΑΑ», η οποία υποδηλώνει σχεδόν μηδενικό ρίσκο, και δεν ερευνούσαν τίποτα παραπάνω.

Έτσι, από ένα μικρό κομμάτι της συνολικής αγοράς (niche) δημιουργήθηκε μία τεράστια μηχανή παραγωγής «σκοτεινών» χρημάτων, καθ’ όλα νόμιμων, η οποία συνεπήρε τα πάντα στην καταστροφική πορεία της.

Το 2006, σχεδόν το 44% του τζίρου των εταιρειών αξιολόγησης προερχόταν από τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στα οποία οφειλόταν το 80% των συνολικών κερδών τους. Στην πραγματικότητα, πριν ακόμη εκδοθεί ένα τέτοιο δομημένο προϊόν, με στόχο την πώλησή του στην αγορά, οι εκδότριες τράπεζες ρωτούσαν για την αξιολόγησή του - ουσιαστικά ενημερώνονταν για το πώς θα έπρεπε να... κατασκευαστεί, έτσι ώστε να αξιολογηθεί, εκ μέρους μιας από τις «τρεις αδελφές», με «ΑΑΑ».

Όπως είναι φυσικό, οι εταιρείες αξιολόγησης «βοηθούσαν» στη σωστή... κατασκευή (αντί να ελέγχουν δηλαδή εκ των υστέρων το προϊόν, έδιναν εκ των προτέρων τις «προδιαγραφές» του), αφού αμέσως μετά την εισαγωγή του προϊόντος εισέπρατταν το 50% της αμοιβής τους - μέχρι και 500.000 δολάρια.

Φυσικά, όλα όσα έχουμε αναφέρει, αφού σταμάτησαν για λίγο χρονικό διάστημα, συνεχίζονται ξανά - προφανώς κανένας δεν θέλει να χάσει μία τόσο μεγάλη πηγή εσόδων και κερδών. Ήδη, σε προηγούμενο άρθρο μας, αναφερθήκαμε στους εξελιγμένους «απογόνους» των CDOs, στα δομημένα προϊόντα δηλαδή της δεύτερης γενιάς, στα re-remics.

Τα καταστροφικά αυτά εργαλεία ουσιαστικά βοηθούν τις τράπεζες (με τις... ευχές των ανήμπορων να αντιδράσουν σωστά κρατών) να «αναμορφώσουν» (να ωραιοποιήσουν) τους ισολογισμούς τους, έτσι ώστε να μπορέσουν ξανά να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία - για να ξεφύγει η πραγματική οικονομία, η βιομηχανία και το εμπόριο δηλαδή με τη σειρά τους, από την υφιστάμενη παγίδα ρευστότητας.

Έτσι, η Moody’s ανακοίνωσε ξανά αυξημένες προβλέψεις κερδών για το 2009, ενώ οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες παρακολουθούν αμέτοχες, ανίκανες καλύτερα να αντιδράσουν, αφού ο δημόσιος έλεγχος των εταιρειών αξιολόγησης, των μεθόδων εξαπάτησης καλύτερα που χρησιμοποιούν (σύμφωνα βέβαια με τις καταγγελίες του κ. Ε. Kolchinsky, ανώτατου πρώην στελέχους της Moody’s) δεν είναι ακόμη υποχρεωτικός.

Ολοκληρώνοντας, για να αιτιολογήσουμε περισσότερο το έγκλημα που συντελείται και παραμένει ατιμώρητο, αναφέρουμε το δομημένο ομόλογο «Balta 2006-8 1Α2», το οποίο εμπεριέχει ενυπόθηκα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης των ΗΠΑ (subprimes), σε μία... καινούργια συσκευασία.

Το «χρεόγραφο» αυτό αξιολογήθηκε τον Μάρτιο του 2008 με «ΑΑΑ», δηλαδή θεωρήθηκε τόσο σίγουρο όσο ένα βιβλιάριο καταθέσεων. Στα τέλη Αυγούστου του 2008, οι ίδιοι αναλυτές αξιολόγησαν το ίδιο προϊόν με «Β3», δηλαδή 14 «σκάλες» χαμηλότερα και επομένως ως προϊόν υψηλού ρίσκου!

Αυτόν τον χρόνο (2009), η αξιολόγησή του είναι πια «Ca», δηλαδή είναι σχεδόν άνευ αξίας και οφείλει να «αποσβεστεί» (ως ζημία) από τις τράπεζες ή τους επενδυτές που το αγόρασαν.

http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/560840/Article.aspx
-

29/11/09

Η μέρα της μαρμότας.

-
Και τι να γράψεις?

Έχω την αίσθηση ότι αν αρχίσω να γράφω π.χ 1/1/10 και πάω να δω τι έγραφα την 1/1/09 θα είναι ακριβώς ίδια.Virtual reality η κατάσταση μόνο που τώρα απ' ότι φαίνεται δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία.

Αν δεν γίνουν τα πρέποντα το χάσαμε το παιχνιδάκι αυτή τη φορά.

Στην αγορά η μισή "ιδιωτική" οικονομία εξαρτάται από τις κρατικές πληρωμές,το μισό της άλλης μισής ιδιωτικής οικονομίας εξαρτάται από τις πληρωμές της πρώτης μισής,1εκ. υπάλληλοι εξαρτώνται από τις κρατικές πληρωμές και οι κρατικές πληρωμές εξαρτώνται από τον δημόσιο δανεισμό και τα φορολογικά έσοδα.

Τα φορολογικά έσοδα μειώνονται και το παγκόσμιο κεφάλαιο (ειδικά μετά το φιάσκο του Ντουμπάι) θα δανείζει μόνο εφόσον τα προσδοκώμενα οφέλη θα είναι περισσότερα από το ενδεχόμενο ρίσκο , με λίγα λόγια θα δανειζόμαστε μόνο με υψηλά επιτόκια.

Μέσα σε αυτήν την παγκόσμια συγκυρία η Ελλάδα ζει το μύθο της!

Οι μεν κυβερνώντες τα ρίχνουν στους κακούς κερδοσκόπους (!) που δεν τους αφήνουν να ξετυλίξουν την σωτήρια οικονομική τους πολιτική.

Οι δε αντίπαλοι γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια όλη τη χώρα και τους πολίτες της ζουν στη δική τους προεκλογική διάσταση (το μόνο καλό είναι βέβαια ότι τελικά δεν φαίνεται να βγαίνει το ξινό χαμόγελο).

Ο Τσίπρας τσακώνεται τον Αλαβάνο και η Αλέκα προετοιμάζει την διεύρυνση του κομματικούς της ποσοστού διοργανώνοντας πορείες.

Στη κοσμάρα τους κανονικά και με το νόμο.Δεν τους ακουμπάει τίποτα ρε παιδάκι μου.

Αλλά κι εμείς δεν πάμε πίσω.

Άξιοι της μοίρας μας και του επιπέδου μας συνεχίζουμε να κοιτάμε τον μικρόκοσμό μας κουνώντας σημαίες χάνοντας μέρα με τη μέρα όποια ευκαιρία μας έχει απομείνει.

Δε πειράζει όμως , δεν αγχωνόμαστε , θα έρθει το κλιμάκιο απ' έξω να μας δείξει πως γίνονται οι περικοπές δαπανών με το σκληρό τρόπο.

Τότε θα έρθει και η ώρα που θα ξυπνήσουμε όλοι από το λήθαργο.Υπομονή.

Δείτε τι λένε οι FT για την οικονομία μας (και λίγα λένε εδώ που τα λέμε) .
(http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/194/articles/558530/ArticleFTgr.aspx)
-

27/11/09

Υπάρχει κανείς εκέι έξω ?

-
Χάθηκα.

Δουλειά κυρίως αλλά και ψιλοβαρεμάρα με έκαναν να σταματήσω να γράφω.

Με το καιρό σταμάτησα και να το σκέφτομαι αλλα σήμερα που δεν είχα και πολύ δουλειά συνειδητοποίησα πόσο μου έχει λείψει αυτή η ασχολία .

Σκοπός λοιπόν της ανάρτησης είναι να δω αν υπάρχει κανένας τρελός εκεί έξω που για αδιευκρίνιστους λόγους παρακολουθεί ακόμα αυτό το ιστολόγιο.

Εγώ θα το ξανά αρχίσω έτσι κι αλλιώς αλλά (όπως και να το κάνουμε) με άλλη χάρη ξανά ξεκινάς αν ξέρεις ότι υπάρχει έστω κι ένας που σε ακούει.

Αν το διαβάζει κανείς αυτό δεν έχει παρά να αφήσει ένα σχόλιο για να μου δώσει την απαραίτητη ώθηση και όρεξη.
-

2/10/09

Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε "πάση θεού" αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ??

-
Έλεγα πριν κανα δυο αναρτήσεις πως ψηφίζοντας ένα από τα πέντε κοινοβουλευτικά κόμματα ή τους Ο.Π συμβάλουμε ουσιαστικά στην διατήρηση ενός σάπιου πολιτικού συστήματος.Δεν αλλάζω άποψη αλλά αναγνωρίζω πως η άποψη αυτή ουσιαστικά βοηθά το ΠΑΣΟΚ και τα μίντια που το στηρίζουν να λάβει την αυτοδυναμία που τόσο πολύ επιθυμούν.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που θεωρούν πως με αυτοδύναμες κυβερνήσεις προκοπή δεν είδαμε και πως είναι ίσως καιρός να δοκιμάσουμε τα όρια των πολιτικών φορέων αναγκάζοντάς τα να συνεργαστούν.

Ιδού λοιπόν ερώτηση/απάντηση για να ξέρουμε τι παίζει με το θέμα αυτό.

Ερώτηση :

Τελικά ρε παιδιά, αν κάποιος δεν θέλει αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, τι είναι καλύτερα να ψηφίσει; Μικρό κόμμα που δεν θα μπει στη Βουλή, μικρό κόμμα που θα μπει στη Βουλή ή το δεύτερο κόμμα;

Απάντηση :

Μετράμε τα ψηφοδέλτια της κάλπης, πετάμε στα σκουπίδια τα άκυρα και τα λευκά. Αθροίζουμε τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια και βγάζουμε τα ποσοστά των κομμάτων. Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα και χαίρονται οι οπαδοί τους!

Θα πρέπει όμως να κάνουμε και τον υπολογισμό των εδρών! Ξαναφέρνουμε κοντά μας τον κάλαθο και πετάμε όλα τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που το καθένα έλαβε λιγότερο από 3%.

Φτιάχνουμε έτσι ΝΕΟ άθροισμα και επαναδιαμορφώνουμε τα ποσοστά των κομμάτων με βάση το νέο αυτό άθροισμα. Όλα τα ποσοστά αυξάνονται αναλογικά.

Το πρώτο κόμμα (που έχει ήδη 40 έδρες στην τσέπη) πρέπει να πάρει 42.7% από αυτό το νέο ποσοστό. Προσοχή. Όχι το ποσοστό του που θα δούμε στην τηλεόραση, αλλά το ποσοστό αφαιρουμένων των μικρών κομμάτων.

Απάντηση στην ερώτηση:

αν θέλεις απλώς να απωλέσει ένα κόμμα την αυτοδυναμία του, τότε ψηφίζεις ένα από τα κόμματα που θα μπουν οπωσδήποτε στη Βουλή. Διότι τότε, το ποσοστό-όριο για την αυτοδυναμία ανεβαίνει.

αν θέλεις να απωλέσει ένα κόμμα την αυτοδυναμία μέχρι του σημείου να κινδυνέψει να χάσει την πρώτη θέση ή έστω να έχει μικρότερη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, τότε ψηφίζεις το δεύτερο κόμμα.

Είτε ψηφίσεις το 2ο, 3ο, 4ο ή 5ο κόμμα (δεδομένου ότι όλα αυτά θα μπουν στη Βουλή) τότε η επίδραση της ψήφου σου είναι ακριβώς η ίδια στο αν το 1ο κόμμα θα κάνει αυτοδυναμία.

Αν ψηφίσεις το 6ο-28ο κόμμα τότε η ψήφος σου όσον αφορά στις έδρες των πρώτων 5 κομμάτων πάει στα σκουπίδια. Βέβαια η ψήφος σου επηρεάζει (μικραίνει) τα ποσοστά όλων των κομμάτων που θα δούμε όλοι στην τηλεόραση

Αν ρίξεις λευκό, άκυρο ή απέχεις, τότε (όπως και πριν) η ψήφος σου όσον αφορά στις έδρες των 5 κομμάτων πάει ομοίως στα σκουπίδια. Εδώ όμως δεν επηρεάζεις ούτε καν τα ποσοστά των κομμάτων.

Τηλέμαχος
-

1/10/09

Το ενδεικτικό επίπεδο των ψηφοφόρων (σχολιαστών) του διαδικτύου.

-
Αν σ' αρέσει , όπως εμένα , να βολτάρεις σε πολιτικά blogs-sites παρατηρώντας τις αντιδράσεις των σχολιαστών-ενεργών πολιτών(ο θεός να τους κάνει)-ψηφοφόρων τότε , φίλε αναγνώστη , μάλλον δεν θα απέχεις και πολύ από την κατάθλιψη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται , είναι εικόνα ενός ημι-νεάτερνταλ λαού , αμόρφωτου που το μόνο που τον κόπτει είναι ο σχολιασμός της εικόνας που διαμορφώνουν τα ΜΜΕ για τον αντίπαλο πολιτικό αρχηγό.

Από την μια πλευρά έχουμε τον χαζούλη ΓΚΑΠ από την άλλη τον κουρασμένο ΚΚ και γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης(σχολιαστής-πολίτης) να έχει πέσει στη λούμπα της εικόνας και να σπαταλάει φαιά ουσία ασχολούμενος με , μετά συγχωρήσεως , παπαριές.

Όχι ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τίποτα σοβαρότερο (όπως λ.χ τις πολιτικές προτάσεις ,ο θεός να τις κάνει και αυτές, της κάθε παράταξης) οοοοοχι φίλε αναγνώστη.Δεν θα μπορούσε , και να ήθελε , διότι ο πολιτικός πολιτισμός αυτού του είδους είναι επιπέδου what about liverpool...

Με λίγα λόγια όλοι αυτοί που κόπτονται και καλά για τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά χούλιγκανς χειρότερης μορφής των ποδοσφαιρικών διότι αυτοί οι τύποι φοράνε και τον μανδύα του "ευαισθητοποιημένου πολίτη για το μέλλον της χώρας" .

Και μετά μου λες πως γίνεται να λέει τόσες πολλές μπαρούφες το Πασόκ για την οικονομία και πως γίνεται να λέει τόσες πολλές μπαρούφες για τα πεπραγμένα της η ΝΔ.

Ε ρε φίλε αφού απευθύνεται σε σημαιοφόρα πιθίκια , είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για τους ολίγους που καταλαβαίνουν την αερολογία?Μπααα.

Πάντως ευθύνη ρίχνω και στους διαχειριστές των blogs-sites οι οποίοι έχουν δοθεί και στο δικομματικό και στο μιντιακό κατεστημένο με όλο τους το είναι και παπαγαλίζουν σοβαροφανείς και μη... Οκ , το έχουμε πει είμαστε λαός πιθήκων αλλά περίμενα από αυτήν την "δυναμική κοινωνική ομάδα(μμμ)" που ξεκίνησε με φτερά απεξάρτησης από κατεστημένα να δείξει περισσότερη αντοχή στα κελεύσματα των λαοπλάνων.
-

14/9/09

Περίεργοι καιροί για ορθολογιστές.

-
Κοίτα να δεις πως μπορεί να μπλέξει ένας αριστερός**,ορθολογιστής,οικονομικός...

Από τη μια έχουμε τον ρεαλιστικό μεν ανακόλουθο με τις ίδιες της τις πράξεις δε λόγο της δεξιάς τον οποίο πιστεύουν μόνο τα διορισμένα κυανά golden beach boys .

Από την άλλη έχουμε τον ωραιοποιημένο ήπιο πολιτικό λόγο του Πασοκ τον οποίο πιστεύουν μόνο κάτι ultras 20χρονα της ΠΑΣΠ με μπαμπάδες συνδικαλιστές μέλη Δ.Σ με 4,000 euro μισθό για τις 4 φορές το μήνα που παρουσιάζονται στα στημένα Δ.Σ .

Στη μέση την Αλέκα και τον Αλέξη να μας λένε για βασικό μισθό 2,000 euro και στην άκρη τον Γιώργο με τον μπουμπούκο του και τον Ψινάκι για Star chanel γαρνιτούρα.

Μέσα σ' όλα αυτά τα ωραία πολιτικά καρδιοχτύπια έχεις και τις θεωρίες περί ξένων δάκτυλων αμερικανοφιλίες , ρωσοφιλίες και γερμανοφιλίες του καθενός ξεχωριστά για να μπορείς αν δεν θες να επιλέξεις πολιτικά προγράμματα (ο θεός να τα κάνει) να επιλέξεις τον καλύτερο νταβαντζή να χεις να παίζεις.

Άντε τώρα φίλε μου να πας να ψηφίσεις...

Ο οικονομικός μου ορθολογισμός λέει πως τα λόγια της ΝΔ είναι τα σωστά και πως δημοσιονομκώς speaking η μόνη λύση είναι το εξής απλό τρίπτυχο : πάταξη φοροδιαφυγής , πάταξη κρατικής σπατάλης και πάγωμα των δημοσίων πάγιων εξόδων ήτοι μισθών,προμηθειών κτλ.

Ο κοινωνικός μου ορθολογισμός από την άλλη χτυπάει καμπανάκι "μαλάκα τα ίδια λένε 5,5 χρόνια τώρα και οι τύποι μόνο τρώνε" (αν είναι δυνατόν δηλαδή να τους κάνει ρόμπα ο Αϊβαλιώτης με τα "ντοκουμέντα του" της κρατικής σπατάλης) .

Ο δεύτερος κοινωνικός μου ορθολογισμός (ναι έχω πολλούς θες κάτι?) φωνάζει "δίκιο έχεις αλλά οι πράσινοι πιγκουίνοι εκτός από λαοπλάνοι είναι μεγαλύτεροι φαταούλες κι από τους (german humour) ..εβραίους , έχε το νου σου."

Από τον πολύ ορθολογισμό θα πάθω τίποτα αλλά τι να κάνουμε...

Έρχεται λοιπόν κι ο τρίτος που ήταν αυτός που άκουγα για αρκετά χρόνια ο οποίος επιμόνως φωνάζει "να μπορούμε να ελέγχουμε τα λαμόγια" υπονοώντας πως στηρίζοντας την κοινοβουλευτική Αριστερά ελέγχουμε κάπως καλύτερα τα πράσινα και μπλε λαμόγια.Το παραμυθάκι αυτό εκ του αποτελέσματος (τόσα χρόνια) έχει κριθεί ως ακατάλληλο για ανηλίκους...

Τι κάνει λοιπόν αδέρφια ένας αριστερός,ορθολογιστής,οικονομικός ??

α) Πάει σπίτι του βρίζοντας τον θεό που τον έκανε συμπατριώτη με 70% x 10.000.000 = 7.00.000 ηλιθίους.

β) Μεταναστεύει και τους γράφει όλους στα τέτοια του.

γ) Ιδιωτεύει λαδώνοντας όλα τα λαμόγια που βρίζει. (αμ τι?οι άλλοι του Πολυτεχνείου καλύτεροι είναι?).

δ) Προπαγανδίζει μέσω ενός blog που το διαβάζουν το πολύ 20 άνθρωποι για την ανάγκη δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων στελεχωμένων από ανθρώπους εκτός πολιτικοοικονομικών κέντρων.

στ) Απλά ψηφίζει κάποιον ο οποίος δεν έχει φανεί ποτέ στα διαπλεκόμενα media και έχει τη συνείδησή του καθαρή.

Διαλέγετε και παίρνετε.

**τον όρο αριστερός μην τον παίρνετε τοις μετρητοίς , είναι περισσότερο συναισθηματική προσέγγιση.
-

3/9/09

The return of the Jedi !

-
Δεν είχα καμία πρόθεση να επιστρέψω στο γράψιμο αλλά μετά από τα ...χιλιάδες αιτήματα θαυμαστριών απ' όλες τις γωνιές του κόσμου αναγκάζομαι να κάνω την καρδιά μου πέτρα και να επανέλθω.

Και τι επιστροφή !

Έχουμε και λέμε λοιπόν ladies and gentelmen.

Καταρχάς , είμαι της άποψης πως εκλογές σε τούτο το 6μηνο είναι καταστροφικές για την Ελληνική οικονομία . Και για τα δημοσιονομικά και για την επιχειρηματικότητα (την όποια τέλως πάντων).

Αυτό είμαι βέβαιος πως το γνωρίζουν όλα τα κομματικά επιτελεία . Με αυτό λοιπόν ως γνώμονα μπορούμε να βγάλουμε το εξής απλό συμπέρασμα :

Του Καραμανλή και του Παπανδρέου δεν τους καίγεται καρφάκι για το ... "καλό του τόπου" και των συμπολιτών τους.

Οι προσωπικές φιλοδοξίες του ενός και ο φόβος ανάληψης των ευθυνών που ο ίδιος είχε εξαγγείλει ότι θα αναλάμβανε μας έφεραν στο σημείο αυτή τη στιγμή να γελάει η μισή Ευρώπη με τη αφεντιά μας.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα και προσωπικά έχω να συμβουλέψω το εξής για τους ηλίθιους που θα ψηφίσουν πάλι ένα από τα δύο άχρηστα αυτά κόμματα :

1) Δεν ψηφίζουμε γόνους,ξαδέρφια,νονές και άλλους τέτοιους άχρηστους/ες μαϊντανούς , είναι αποδεδειγμένα εκ του αποτελέσματος άχρηστοι.

2) Δεν ψηφίζουμε γιαλαντζί επαναστάτες του Πολυτεχνείου είναι αποδεδειγμένα εκ του αποτελέσματος κλέφτες.

3) Δεν ψηφίζουμε επαγγελματίες βουλευτές , οι έχοντες ασκήσει πάνω από 1-2 θητείες είναι αποδεδειγμένα εκ του αποτελέσματος άχρηστοι.

4) ή δυνατόν δεν ψηφίζουμε κανένα από τα 5 (+ τους Οικολόγους) κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία συναλλάσονται με τα ΜΜΕ και τους ιδιοκτήτες τους...

Μετά θα μου πεις βέβαια , και με το δίκιο σου , και ποιός θα κυβερνήσει? . Σωστό κι αυτό αλλά το σενάριο εγώ το είχα γράψει από πέρυσι τον Ιούλιο (εδώ) .

Από κει και πέρα καλέ μου Νεοέλληνα μη νομίζεις πως εσύ είσαι άμοιρος ευθυνών για το χάλι του τόπου σου , ούτως ή αλλιώς εσύ ζητωκραυγάζεις με σημαιούλες πράσινες κόκκινες και μπλε κάθε φορά που αυτοί οι άχρηστοι απευθύνονται σε εσένα και την οικογένειά σου και μετά σιχτιρίζεις την ώρα και την στιγμή .

Ε δε νομίζεις πως ήρθε η ώρα να ορίσεις εσύ , έστω και στο ελάχιστο , την μοίρα σου κι όχι να ρίχνεις μια ζωή το φταίξιμο σε αυτούς που επέλεξες για ...να ρίχνεις εύκολα το φταίξιμο σε όλους τους άλλους αλλά ποτέ σε σένα ???

Υ.Γ : Το σημερινό είναι προθέρμανση , για την Αριστερά άλλη μέρα , χρειάζεται και λίγο προπόνηση γιατί είμαι deforme.
-

23/6/09

Κυνικές αλήθειες.

-
"Οι εφημερίδες είναι οι άνθρωποι που τις γράφουν. Όχι αυτοί που τις οργανώνουν (απαραίτητοι), όχι αυτοί που τις στήνουν (απαραίτητοι επίσης), όχι αυτοί που φέρνουν τις διαφημίσεις, ή αυτοί που φτιάχνουν τα σκίτσα, ή αυτοί που παρακολουθούν τα δελτία. Όλοι αυτοί χρειάζονται.Αλλά οι εφημερίδες είναι αυτοί που τις γράφουν. Αυτοί μετασχηματίζουν τις ¨”πρώτες ύλες” (πληροφορίες) σε “προϊόν”.
Όπως ακριβώς ένα εστιατόριο είναι οι μάγειροί του, κι ένα μπουρδέλο είναι οι πουτάνες του!
Αν ξεχνάνε αυτή την βασική αρχή, για το ποιά είναι η βασική λειτουργία μιας παραδοσιακής διαδικασίας και ποιές οι συμπληρωματικές δεν κάνουμε τίποτε.
Κάνουμε λαθρόβια πράγματα, διαπλεκόμενα, επιδοτούμενα κλπ."

Γράφει εύστοχα ο Θ.Κ σ' ένα του σχόλιο στο antinews και θα συμφωνήσω απόλυτα. Στο ίδιο ποστ συμπληρώνει ο αρχαιοπτέρυξ :

"Η Νέα Υόρκη, με 9-10 εκατομ. κόσμο (19-20 με τα προάστια) έχει και συντηρεί 1,5-2 πολιτικές και μία οικονομική εφημερίδα. Η Ελλάδα έχει 10-20-30 έχω χάσει λογαριασμό. Κάθε ελληνική εφημερίδα είναι μια πληρωμένη καταχώρηση του ιδιοκτήτη της και η πληρωμή δεν γίνεται από διαφήμιση αλλά από εκβιασμούς και πολιτικο-οικονομικά ανταλλάγματα. Κάθε εφημερίδα είναι εστία παραοικονομίας αφού τα πολλά λεφτά είναι μαύρα “για να μην γραφτεί” ή γκρίζα για να γραφτεί. Έτσι είναι αξιοθαύμαστο που με τέτοια υφεση στον κόσμο ίσως κλείσει μία εφημερίδα. Σε μια ελεύθερη αγορά θα είχαμε 1 ή 2, άντε 3, μία …για κάθε πολιτική τάση."

Ενώ σε άλλο ποστ ο ado λέει την κυνική αλήθεια την οποία εδώ στην Ελλάδα μέχρι να το κατανοήσουμε θα χρειαστούμε άλλη μια 20ετία...

"περιεργη αντιληψη εχετε στην ελλαδα για την εργασια.η εργασια ειναι δικαιωμα.δεν ειναι ομως υποθεση κανενος πρωθυπουργου να σου βρει δουλεια.οι πολιτικοι οφειλουν να χτιζουν αναπτυξιακες πολιτικες.και ειναι κατακριτεοι για αυτο οταν δεν το κανουν.αλλα αυτα τα γραφικα μαρξιστοτσολιαδιστικα κατεβατα τι νοημα εχουν;απο που και ως που η εργασια πρεπει να ειναι υποθεση πολιτικου και εκδουλευσης;και απο που προκυπτει οτι η επιχειρηματικοτητα ειναι ομηρος της εργασιας;ποιος θα επενδυσει σε μια χωρα που κουμαντο θα κανει στο κεφαλαιο του το κομμα και ο καθε αριστεριστης τεμπελης καπηλος του εργατη;
αν ολοι αυτοι οι κυριοι νοιαζονταν για τον εργατη θα πολεμουσαν για αξιοπρεπη παιδεια,ανταγωνιστικο εργατη και για κοινωνικο κρατος.οχι στα λογια κατα της παγκοσμιοποιησης.αλλα στην πραξη για τους λαθρομεταναστες,αν θα ντυθουν νυφες οι αδερφες και λοιπες αντικαπιταλιστικες νευρωσεις τους."


Εγώ δεν θα πω περισσότερα , το μόνο που θα πω είναι πως αν οι εργαζόμενοι ήταν αμέτοχοι θα είχαν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο μιας ιδιωτικής επιχείρησης , όμως η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα (οι δημοσιογράφοι του ΕΤ,όχι οι ηχολήπτες κτλ) έπαιζαν τα παιχνιδάκια των αφεντικών τους χωρίς κανέναν σεβασμό προς τους αναγνώστες τους , τώρα λοιπόν πως ζητούν από τους αναγνώστες τους να τους συμπαρασταθούν ?
-

8/6/09

Το μήνυμα , τα μηνύματα , ώ μήνυμα .

-
Πολλές αναλύσεις , περισσότερα μηνύματα και τελικά μηδέν εις το πηλίκον .

Σε αυτές τις εκλογές ένας είναι ο νικητής κι αυτός δυστυχώς (ή ευτυχώς) δεν είναι πολιτικός σχηματισμός .

Ο λαός πάντως δεν νίκησε . Κάποιο κόμμα ΔΕΝ νίκησε . Ποιος νίκησε λοιπόν ?

Τα media κυρίες και κύριοι νίκησαν . Απέδειξαν σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς πως είναι ικανά να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κατά το δοκούν .

Μην ξεγελιέστε με το πατατράκ των exit polls , η ουσία είναι πως ο στόχος επετεύχθη .

Η μόνιμη εξάρτηση των πολιτικών κομμάτων από τα media εδραιώθηκε σε αυτές τις εκλογές και πιο ξάστερα από ποτέ τα media κατάφεραν να πουν σε όλα τα κόμματα "μην παίζετε μαζί μας γιατί μπορούμε να οδηγήσουμε αυτόν τον ηλίθιο λαό όπου εμείς γουστάρουμε".

Σε επί μέρους αναλύσεις για τα ποσοστά του καθενός είναι ανούσιο να μπαίνει κανείς από τη στιγμή που οι μισοί Νεοέλληνες απείχαν της εκλογικής διαδικασίας.

Ναι μεν είναι ένα μήνυμα αποδόμησης της πολιτικής πραγματικότητας και του συστήματός της η τόσο μεγάλη αποχή αλλά επίσης είναι και ένα μήνυμα των media για την δύναμη που κατέχουν όσων αφορά την επιρροή που ασκούν σε όλη την επικράτεια .

Κανονικά αν αυτά τα ποσοστά έβγαιναν με μια αποχή της τάξης του 20-30% θα ήμουν ευτυχής αλλά αν ο λαός ήταν σοφός δεν θα έδινε το δικαίωμα στους mediaρχες να επικαλούνται σήμερα την δύναμή τους .

Οι πολιτικοί αρχηγοί στον κόσμο τους μίλησαν για μηνύματα , μας δουλεύουν κανονικά .

Το μήνυμα το είχαν πάρει από καιρό αλλά κανείς τους δεν ενδιαφέρθηκε να το μετουσιώσει σε πολιτικές πρακτικές ή σε πολιτικές προτάσεις . Κανείς δεν είπε την αλήθεια .

Σε αυτές τις ευρωεκλογές αναδεικνύεται σαφώς η άποψη που έχω εδώ και καιρό :

Αν σε αυτήν την χώρα δεν αναδειχθούν καινούργιες φρέσκες και τίμιες πολιτικές δυνάμεις τα επόμενα 10-15 χρόνια κλάφτε την την χώρα .

Ελπίδες από το υπάρχον πολιτικό σύστημα για αυτοκάθαρση , τιμιότητα και αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν .
-

3/6/09

Τι να ψηφίσω ?

-
Μέχρι και πριν από δυο-τρεις μέρες ήμουν αποφασισμένος για πρώτη φορά στη ζωή μου να μην πάω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα σε αυτές τις ευρωεκλογές . Οι λόγοι νομίζω προφανείς...

Εχθές αποφάσισα πως τελικά θα πάω . Ο λόγος ?

Φεύγοντας εχθές από τη δουλειά έκατσα και κουβέντιασα λίγο με τον ιδιοκτήτη του βενζινάδικου που παρκάρω το αυτοκίνητό μου . Ένας άνθρωπος λιτός που το μόνο που τον διασκεδάζει είναι τα σταυρόλεξα και το διάβασμα .

Ο τύπος λοιπόν αυτός μου λέει πως "εγώ φίλε από 18 χρονών ψηφίζω ένα από τα δυο αριστερά κόμματα για να μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία σωστά" .

Εκεί λοιπόν έφαγα την καρπαζιά ! Και ήταν γερή , διότι πάνω κάτω κι εγώ τόσο καιρό ψηφίζω ένα από τα δυο αριστερά κόμματα όχι διότι με αντιπροσωπεύουν αλλά γιατί πιστεύω πως είναι αναγκαστική συνθήκη σε μια δημοκρατία να υπάρχει αξιόπιστη και δυνατή αντιπολίτευση . (όχι γιαλαντζί τύπου ΠΑΣΟΚ βέβαια)

Η καρπαζιά , που έλεγα λοιπόν πριν , ήρθε γιατί εκείνη την ώρα που μου το έλεγε αυτό συνειδητοποίησα πως τόσο καιρό νομιμοποιώ με την λογική μου το υπάρχον σαπισμένο πολιτικό σύστημα .

Σίγουρα το ΚΚΕ κι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τις ίδιες ευθύνες με τους άλλους δυο mega-κλέφτες αλλά ουσιαστικά αυτή η σταθερότητα που τόσο καιρό τους πρόσφερα με την ψήφο μου τους έκανε ολίγοντι μαλάκες να το πω ? άντε αν θέλω να είμαι επιεικής να το πω μαλθακούς .

Λοιπόν , η χθεσινή συζήτηση με τον κυρ-Δημήτρη με έκανε να αποφασίσω να πάω να ψηφίσω τελικά και να ψηφίσω κάποιο μη-κοινοβουλευτικό κόμμα . Δεν έχω ιδέα ποιο . Ίσως αυτούς τους φιλελεύθερους του ίντερνετ για τους οποίους βέβαια δεν έχω ιδέα .

Δεν με πειράζει όμως , τουλάχιστον θα αποφύγω να αισθανθώ για ακόμα μια φορά μαλάκας.

Ξεκάθαρα προτείνω σε όλους , από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διλήμματα περί ακυβερνησίας και άλλα τέτοια ζαβά , να πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα μη κοινοβουλευτικό .

Ή μάλλον για να το θέσω ακόμα πιο σωστά , οποιοδήποτε κόμμα για το οποίο δεν έχουν ακούσει ποτέ λέξη από τα ΜΜΕ...
-

31/5/09

Της οικονομικής κρίσης το κάγκελο...

-
Όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται με τις Ευρωεκλογές με τις χιλιάδες τόνους μελάνης (και κλικ) που χύνονται εις τον αγώνα της αποκάλυψης της "αλήθειας" είναι πολύ αστείο.

Με τις ευρωεκλογές λοιπόν ασχολούνται κάποιοι λίγοι που τους εξαπάτησαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει περίπτωση η Πολιτική και δη η Ευρωπαϊκή να έχει σημασία για το μέλλον αυτής της χώρας και μερικοί πολλοί που ζουν από αυτό .

Παίξτε μόνοι σας .

Θεωρώ την οικονομία καλύτερο όπλο από το πολιτικό μας σύστημα για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας ως χώρα .

Η οποία οικονομία , λέει , υπόκειται φθορές από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον .

Μπούρδες .

Οι φθορές προήλθαν λόγω τριών , μόνο , παραγόντων .

Παράγων Νο1 :
Η ηλίθια κυβέρνηση που φοβούμενη τα διεθνή ΜΜΕ σταμάτησε τις πληρωμές σε όποιον χρωστούσε

Παράγων Νο2 :
Οι ηλίθιες τράπεζες που παρόλο που δεν ήταν εκτεθειμένες σε τοξικά προϊόντα (άρα και σε διαγραφή κεφαλαίων από την περιουσία τους) φοβήθηκαν τις επενδύσεις τους εκτός Ελλάδος και έκοψαν την χρηματοδότηση στον παράγοντα που τις κάνει ικανές να επενδύουν εκτός Ελλάδος . Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις .

Παράγων Νο3 :
Τα ελληνικά ΜΜΕ που δημιούργησαν ένα παπαγαλακίσιο κλίμα άνευ προηγουμένου με αποτέλεσμα ακόμα κι ο κυρ-Μήτσος να το σκέφτεται να πάρει παγωτό στο εγγονάκι του.

Αυτοί οι τρεις παράγοντες ευθύνονται για την κρίση που περνάμε στην Ελλάδα , κι όποιος σας πει τίποτα περί διεθνούς οικονομικής κρίσης δεν έχετε παρά να τον ρωτήσετε για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών...

Μπεεεεε

21/5/09

Μπόχα !

-
Αναστήθηκε ο παρακρατικός μηχανισμός ή οι τρομοκράτες προχωρούν με την ζυγαριά της δικαιοσύνης ανά χείρας ?

Το ερώτημα αυτό με τυρανάει από τη στιγμή που το διάβασα στο antinews και ομολογώ πως ότι συνδυασμούς σκέψεων έχω φέρει στο μυαλό μου μέχρι τώρα η πιθανότητα του σεναρίου των ακριβοδίκαιων τρομοκρατών που αποδίδουν δικαιοσύνη βάση του λαϊκού αισθήματος όλο και απομακρύνεται .

Το βασικό ερώτημα : Απόπειρα εκφοβισμού (για στόματα ερμητικά κλειστά) ή λαϊκή οργή ?

Απ' όποια πλευρά και να το δεις πάντως η ελληνική κοινωνία πάσχει πάνω απ' όλα στο τομέα της διάκρισης των βασικών εξουσιών ενός δημοκρατικού πολιτεύματος .

Τα τσιτάτα περί του άψογου θεσμικού και νομικού πλαισίου της χώρας που όμως δεν εφαρμόζεται τα αφήνω για τους δημοσιογράφους που πολεμάνε για την διατήρηση και επέκταση του οικονομικού κατεστημένου με νύχια και με δόντια .

Η ουσία , και πηγή όλων των δεινών , είναι η ακυρωτική για το δημοκρατικό μας πολίτευμα σύμπνοια και σύμπραξη των εκτελεστικών,νομοθετικών και δικαστικών εξουσιών .

Από που δηλαδή προέρχονται τα φαινόμενα ανισονομίας , διαφθοράς και ατιμωρησίας ? Από το διεφθαρμένο DNA μας όπως νομίζουν μερικοί μηδενιστές ?

Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν μπορεί να οργανωθεί θεσμικά όπως τα ανεπτυγμένα κράτη όπως π.χ η Αγγλία που κλυδωνίζεται αυτό το καιρό για χρηματικά ποσά που σε εμάς εδώ φαντάζουν pocket money ?

Τα φαινόμενα διαφθοράς και ανισονομίας είναι συνέπειες της ατιμωρησίας , η οποία πηγάζει από την αγαστή συνεργασία εκτελεστικής , νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας . Period .

Προσωπικά πιστεύω πως η μαφία που ονομάζεται οικονομικοπολιτική ελίτ δεν είναι δυνατόν να εξαληφθεί ούτε καν να εκδιωχθεί (όπως και πουθενά στο κόσμο διαχρονικά) . Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μειωθεί η δύναμη της και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του θεσμικού/πολιτειακού εκφοβισμού .

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που ουσιαστικά φροντίζουν ούτως ώστε η νομοθετική εξουσία να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον διαχωρισμό των εξουσιών ούτως ώστε να εκφοβίσει , όσο γίνεται , τους αθεόφοβους φορείς διαφθοράς ?

Μήπως οι ίδιοι που ψηφίζουν και αναδυκνείουν την νομοθετική εξουσία ?

Λέω μήπως...
-

18/5/09

ΕΤΕπ το αντι-ΤΕΜΠΜΕ .

-
Δάνεια ΕΤΕπ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνειο της ΕΤΕπ για ΜμΕ;

Όλες οι αυτόνομες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 απασχολουμένους. Οι θυγατρικές και οι εταιρείες συμμετοχών (holding) βιομηχανικών ομίλων δεν γίνονται δεκτές, διότι αυτού του τύπου τα δάνεια της ΕΤΕπ απευθύνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Για τι είδους επενδύσεις;

*
Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ μπορούν να χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση κάθε είδους επενδύσεων ή δαπανών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας μικρής επιχείρησης. Συνεπώς, η επένδυση μπορεί να αφορά:
*
Υλικά στοιχεία, δηλ. την αγορά εξοπλισμού ή ακινήτων. Η αγορά γης καταρχήν αποκλείεται, εκτός εάν είναι ζωτικής σημασίας για την επένδυση, αλλά η αγορά αγροτικών εκτάσεων αποκλείεται τελείως.
*
Άυλα στοιχεία, όπως π.χ. δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία ή ανάληψη δικτύων διανομής, ακόμη και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, κατάθεση ή απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας (και εφόσον ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ και το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ).
*
Τη διαρκή αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας επεκτεινόμενης ΜΜΕ.

Σε ποιους τομείς της οικονομίας;

Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ μπορούν να αφορούν επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τους τομείς που σχετίζονται με τον οπλισμό, τα τυχερά παιγνίδια και τον καπνό, τις δραστηριότητες των οποίων ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί ή αντισταθμιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, τους τομείς που αποτελούν αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη (όπως η κλωνοποίηση ανθρώπων), και την αμιγή δραστηριότητα εργολαβίας οικοδομών.

Αποκλείονται επίσης οι αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. εξαγορές επιχειρήσεων), με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στις ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Τι ποσά και με ποιους όρους;

Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ αφορούν επενδύσεις των οποίων το κόστος κυμαίνεται από πολύ μικρά μεγέθη ως το ποσό των 25 εκατ. ευρώ. Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ μπορεί να ληφθεί για δάνεια με διάρκεια κυμαινόμενη κατά κανόνα μεταξύ 2 και 12 ετών. Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου εξαρτάται από το τη διάρκεια οικονομικής ζωής της χρηματοδοτούμενης επένδυσης. Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 εκατ. ευρώ ανά δάνειο.

Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ θα διατίθενται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εμπορικών τραπεζών, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση κάθε επιμέρους αίτησης δανείου που υποβάλλεται από ΜΜΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση χορήγησης ή μη δανείου σε μια ΜΜΕ θα εναπόκειται αποκλειστικά στην διαμεσολαβούσα τράπεζα. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ επιτρέπει τη βελτίωση των χρηματοδοτικών όρων των δανείων αυτών και η ΕΤΕπ θα μεριμνά ώστε να παρέχεται σαφής πληροφόρηση στις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ σχετικά με τους ευνοϊκούς αυτούς όρους.

Για ορισμένες χρηματοδοτήσεις, η ΕΤΕπ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει κινδύνους από κοινού με τον τραπεζικό εταίρο της ή να χορηγεί ενδιάμεσες (mezzanine) χρηματοδοτήσεις. Οι πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις δύο αυτές δυνατότητες θα περιγραφούν πληρέστερα σε μεταγενέστερη φάση.

Σε ποιον μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι;

Περισσότερες από 100 τράπεζες στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται ήδη σε τακτική βάση με την ΕΤΕπ.

Στην Ελλάδα συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΤΕπ έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα η Εμπορική, η Eurobank, η Πειραιώς και η Παγκρήτια ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης συζητήσεις και με άλλες μεγάλες ελληνικές εμπορικές τράπεζες για σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών.

Οι τράπεζες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έχουν περιθώριο 18 μηνών για να διαθέσουν τα χρήματα στους επιχειρηματίες πελάτες τους και από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν πλήρη έκθεση στην ΕΤΕπ για το πώς έχουν διαθέσει τα χρήματα και ποιο ήταν το όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερα εδώ


Update : Ο υπουργός οικονομικών τελικά δεν είναι απλά άσχετος και άχρηστος είναι και επικίνδυνος για την ομαλή λειτουργία της μπανανοοικονομίας μας . Μόλις διάβασα ότι τελικά ο κύριος Παπαθανασίου αποφάσισε να καταργήσει την επιδότηση του επιτοκίου στο ΤΕΜΠΜΕ Νο2 !

Με λίγα λόγια το ΤΕΜΠΜΕ Νο2 δεν έχει λόγο ύπαρξης .

Αφού λοιπόν πήραν τα 300.000 οι δικοί του και τους πλήρωσε και το επιτόκιο με τα δικά μας τα λεφτά ο "γνώστης της αγοράς" John Papa(ρας)thanasiou , τώρα με μια φοβερή reverse ντρίπλα αφήνει άναυδο το επιχειρηματικό κοινό του και λέει στους μικρομαγαζάτορες :

-"Ακούστε να δείτε πανηλίθιοι ιθαγενείς , εγώ ο John-ης αποφάσισα να μην σας πληρώσω το επιτόκιο αυτή τη φορά γιατί πριν τα σκάτωσα και πλήρωσα πάρα πολλά εκεί που δεν χρειαζόταν και τώρα δεν έχω , αλλά μην φοβάστε για εμένα διότι για τους φίλους μου τους μεγαλομαγαζάτορες αυτό είναι μάνα εξ ουρανού αφού εσείς μαλάκες θα κλείσετε και θα μείνουν αυτοί μόνοι να πουλάνε τα καθρεφτάκια που τόσο σας αρέσουν."
-

13/5/09

Τα παρατράγουδα της ανευθυνότητας.

-
Η απόφαση του Κ.Κ να κλείσει τη βουλή , ένα μήνα πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία , επικοινωνιακά και στρατηγικά έχει σίγουρα κάποιες σκοπιμότητες οι οποίες ή θα του βγουν ή όχι .

Αυτό είναι το ένα σκέλος των συνεπειών της σχετικής απόφασης και αφορά αποκλειστικά και μόνο τους μουρόχαυλους οπαδούς των δυο κυβερνητικών παρατάξεων οι οποίοι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τι επιχείρημα θα χρησιμοποιήσει ο Τράγκας και η Μακρή στα δελτία για να μπορούν να τα επικαλεστούν (αλλιώς ούτε φωνήεν δεν μπορούν να αρθρώσουν οι περισσότεροι μπετόβλακες) στο καφενείο...


Για τους πιο σοβαρούς πολίτες όμως οι οποίοι έχουν καταλάβει το οικονομικό τέλμα στο οποίο έχει καταπέσει η χώρα υπάρχει κι ένα άλλο σκέλος συνεπειών πολύ πιο επώδυνο από τις επικοινωνιακές ατζέντες του κάθε Κ.Κ .


Έλεγα χθες σ'ένα σχόλιο στο φίλο gnik ότι προσπαθώ να κάνω μια μίνι έρευνα για τις νομοθετικές συνέπειες του κλεισίματος της βουλής αλλά τελικά δεν χρειάσθηκε παρά να googlαρω λίγο και να βρω σχετικά δημοσιεύματα (που να τρέχεις τώρα με έρευνες και ιστορίες) .


Δείτε λοιπόν τι νομοσχέδια αναβάλονται για μετά τις 20 Ιουνίου :


- Νομοσχέδιο για την αδειοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων τουριστικών καταλυμάτων.


Αν το νομοσχέδιο καθυστερήσει να ψηφιστεί τότε οι επιχειρήσεις, λόγω της γνωστής γραφειοκρατίας, κινδυνεύουν να μην αδειοδοτηθούν τη θερμή τουριστική περίοδο, ενώ όσες από τις επιχειρήσεις δε νομιμοποιηθούν έγκαιρα κινδυνεύουν να «σφραγιστούν» από το δημόσιο.


- Νομοθετική ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια που αφορά στην παροχή εγγύησης του Δημοσίου για το 25% της εμπορικής αξίας τους που δεν χορηγείται από τις τράπεζες.


Αν και ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου επιχειρεί να στείλει μήνυμα προς τις τράπεζες για να αποδεχθούν το μέτρο πριν από την ψήφιση του!!!! Και οι τράπεζες όπως πάντα θα πουν "τι είπατε κ.Γιάννη μας?Βεβαίως κ.Γιάννη μας.Ότι θέλετε κ.Γιάννη μας."... Εδώ ου΄τε το ΣτΕ δεν ακούνε οι αθεόφοβοι το Γιαννάκη θα ακούσουν?Άκου δω επιχείρημα που βγάζουν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο!!


- Η σοβαρότερη όμως συνέπεια κατά την άποψή μου είναι οι επιπλοκές που λέγεται ότι θα επιφέρει το κλείσιμο της βουλής στο δεύτερο σκέλος του Τ.Ε.Μ.Π.Ε


Έδωσαν που έδωσαν σε φιλαράκους τους και σε επιχειρήσεις που δεν τα πολυχρειάζονταν 350.000 χιλιάρικα. Άφησαν που άφησαν έξω από το Τ.Ε.Μ.Π.Ε Νο1 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ζωτική ανάγκη από τέτοιου είδους επιδοτούμενες χρηματοδοτήσεις . Άντε να πω οκ , κατάλαβαν τη βλακεία τους και ξεκίνησαν , υποτίθεται , να τη διορθώσουν . Μμμ , μετά τις 20 Ιουνίου κύριε μικρομαγαζάτορα κι άμα σ΄αρέσει , αν μέχρι τότε κλείσεις δεν πειράζει εμείς θα έχουμε μειώσει τη διαφορά από το Πασόκ οπότε χεστήκαμε για σένα και το σκατομικρομάγαζό σου .


- Το νομοσχέδιο των ημιυπαίθριων που υποτίθεται θα έσωνε τα κρατικά έσοδα.


Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι οι στόχοι των εσόδων που έχουν προϋπολογίσει οι φωστήρες μέχρι αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί τις εκατό σε αρνητικό πρόσημο.Και οι του Δ.Ν.Τ ήρθαν για απογραφή...Ουπς


- Τέλος , για κερασάκι , παγώνουν οι αλλαγές στη κλίμακα του ΕΚΑΣ άρα και οι αυξήσεις σε επιδόματα και συντάξεις που αφορούν 800.000 χαμηλοσυνταξιούχους !


Ψήφιζε γέρο κι εμείς δουλεύουμε για σένα...


Ούστ κοπρόσκυλα.


Πηγές : Ελευθεροτυπία , Capital

-

12/5/09

Back to reality

-
Παρασκευή 8 Μάη ώρα 11:45 κι εγώ κάνω βόλτες στο Ελ.Βελ. περιμένοντας την πτήση μου για Παρίσι αναλογιζόμενος την ευφορία της αποχής από την Ελληνική (και ειδικά την πολιτική πραγματικότητα) έστω και για το weekend.

Δευτέρα 11 Μάη ώρα 23:50 , φτάνω στην Αθήνα , πάω σπίτι , ανοίγω το laptop κι αρχίζω το σέρφινγκ στα αγαπημένα πολιτικά μπλογκς για update.

Της πόπης το κάγκελο στο Ελλαδιστάν !

"Εκτοπή , εκτοπή!" οι οσίες , ψευδές , πρασινοπαρθένες ,

"Δεν κουκουλώνουμε!" οι ερασιτέχνες κλέφτες ,

Το τι γέλιο έκανα δεν περιγράφεται (συνέβαλε και η εισαγόμενη παριζιάνικη ευφορία) !

Επί της ουσίας τώρα θα συμφωνήσω με τον Τετράδη της Ελευθεροτυπίας ο οποίος λέει στην Δευτεριάτικη στήλη του Δεύτερη Πέννα :

"ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ της Συνόδου της Βουλής πραγματικά οδηγεί σε παραγραφή κάθε ποινική ευθύνη υπουργών για τις υποθέσεις Γερμανός, Βατοπέδιο, ομόλογα και για όποια άλλη υπόθεση της περιόδου 2004-2007. Αυτές, όμως, οι ευθύνες, όπως είπαμε παραπάνω, δεν θα ελέγχονταν ποτέ. Η Βουλή, όπως έχω γράψει επανειλημμένως, εκτός από τις υποθέσεις καλαμποκιού και Ανδρέα Παπανδρέου, έχει οδηγήσει στο αρχείο και στο σκοτάδι 134 άλλες από το 1974 και δώθε.

Εχει αποδειχτεί ένα πλυντήριο, ένα κουκουλωτήριο, ένας κάλαθος αχρήστων μάλλον παρά ένα Σώμα διαφάνειας και αποκάλυψης της αλήθειας.

ΜΕ ΤΗΝ κίνησή του, την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός ανέτρεψε το μέχρι σήμερα πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, όπου εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο πρωταγωνιστούν τα σκάνδαλα και η σκανδαλολογία, επιβάλλοντας μια ιδιόμορφη σιωπή: Δεν λειτουργεί η Βουλή, δεν έχει διαρκές νομοθετικό βήμα το ΠΑΣΟΚ να πρωταγωνιστεί, ελέγχοντας και καταγγέλλοντας.

Ο Καραμανλής, από την Παρασκευή το βράδυ μετατράπηκε από δεύτερο και απολογούμενο σε οδηγό της πολιτικής ατζέντας. Η φράση του χτες στη Θεσσαλονίκη «για να γίνει ο προεκλογικός αγώνας με όρους πολιτικής» σημαίνει αυτό ακριβώς: Εγώ καθορίζω τώρα τη θεματογραφία.

Η ΚΙΝΗΣΗ του Καραμανλή να κλείσει τη Βουλή αιφνιδίως μπορεί να είναι ευφυής στον πόλεμο τακτικής, αλλά δεν είναι ευφυής στον αγώνα για χρηστή διακυβέρνηση.

Η χώρα έχει ανάγκη από ευφυείς κινήσεις για κάθαρση του νοσηρού πολιτικοοικονομικού αποστήματος, το οποίο απομυζά εδώ και χρόνια το μεδούλι της ελληνικής οικονομίας και τη δυναμική των εργαζόμενων.

Η χώρα έχει ανάγκη από το ξερίζωμα αυτών των ανθρώπων και της νοοτροπίας τους που διέπει τον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η χώρα έχει ανάγκη από πραγματική δικαιοσύνη και εξαφάνιση της κοροϊδίας, που υφίσταται καθημερινά ο λαός από κρατικούς υπαλλήλους, πολιτικούς και κεφαλαιούχους.

Τίποτε απ' όλα αυτά δεν θεμελιώνει η κίνηση του Καραμανλή. Αντιθέτως, διαιωνίζει το διεφθαρμένο κράτος, που ο ίδιος υποσχόταν ότι θα επανιδρύσει.

Η ΒΟΥΛΗ πράγματι πρέπει να κλείσει. Αλλά, για να έρθει στη θέση της μια Βουλή που να προτάσσει τα συμφέροντα του λαού. Μια τέτοια, όμως, Βουλή μόνο ο λαός μπορεί να την κλείσει και την ανοίξει."

Μέχρι λοιπόν να καταλάβει ο "ουγκ" λαός μας ότι αυτός ανοιγοκλείνει την κάνουλα καληνύχτα μας και καλή μας τύχη...

-

6/5/09

Τουρλού τουρλού (΄Β)

-
Όχι ότι έχω τίποτα σπουδαίο να πω , απλά επειδή έχω καιρό να ασχοληθώ με το γράψιμο είπα να το δοκιμάσω σήμερα . Ειδικά μετά την αυστηρή παρατήρηση της μητέρας για την απουσία μου οφείλω να δοκιμάσω . Για να δούμε...

Η Ν.Δ λοιπόν τελικά απ' ότι φαίνεται βγαίνει κερδισμένη δις από την υπόθεση Παυλίδη , αρχικά κερδίζει το "χρυσό φασόλι" γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται με μια υπόθεση η οποία στα μάτια των πολλών (υποθέτω) δεν φαντάζει ως σκάνδαλο ικανό να κλονίσει την κουτσομπολίστικη περιέργειά του , γιατί μην φανταστείτε ότι βγάζοντας ένα σκάνδαλο στη δημοσιότητα κλονίζεται κάτι άλλο στο μυαλό του 99% του πληθυσμού μας , ας πούμε η επικείμενη ψήφος του ή η πολιτική του οπτική. . . λέμε τώρα .

Το αργυρό φασόλι είναι απλά ότι ένα ακόμα θέμα , έστω και στημένο αν είναι , δεν υπόκειται στη βάσανο της "Δικαιοσύνης" .

Το Πασοκ , κυρίως οι ηγετικές φυσιογνωμίες του , προσπαθεί , το κακόμοιρο , να αναδείξει θέματα που θα ρίξουν τον θυμωμένο αλλά δεν του έχει βγει τίποτα . Ο George συνεχίζει μοναχικά την ιδεολογική του αναζήτηση αλλά κανείς εκτός από τον Τιραμόλα και τους ultras Πασόκους δεν τον πιστεύει . Του αναγνωρίζω όμως ότι το παλεύει ο άνθρωπος να πείσει κόσμο , όσο όμως βγαίνουν στην ΤV οι ίδιες σκατόφατσες που τόσα χρόνια έκλεβαν χωρίς οίκτο τη δημόσια περιουσία τον βλέπω να τον τρώει στη γωνία ο Μπένυ , το λέει άλλωστε κι ο Δημοσιογράφος στην , ο θεός να την κάνει , έρευνά του (ναι ναι αυτός ο τρισάθλιος μαϊντανός ο μάκης) . Προσωπικά και να πέσει στα πόδια μου παρακαλετός δεν τον πιστεύω ούτε για διαχείριση καντίνας .

Ο Σύριζα πλέον έχει χάσει κάθε mediako πλεονέκτημα που είχε με τόσο "κόπο" (πόλεμος ΓΑΠ-Μπένυ) αποκτήσει από τους εκδότες-mediaρχες . Πλέον , αφού ο Γαπ απ' ότι φαίνεται τα βρήκε με το Πασοκικό μπλοκ των εκδοτών δεν χρειάζεται mediakη πίεση και ο Συριζα μπορεί σιγά σιγά να αποχωρεί από τα παράθυρα . Κατά τα άλλα πέρα από τη σημερινή παρέμβαση Αλαβάνου για το νόμο περί ευθύνης υπουργών όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα παρά κάτι lifestyle παρεμβάσεις του Alexis , κρίμα γιατί πολλοί ΕΙΧΑΝ αρχίσει τότε να πιστεύουν ότι μπορεί αυτό το κόμμα να γίνει η απαρχή της ανακατανομής της πολιτικής πίττας και ορθολογικοποίησης της πολιτικής ρητορίας (μα τι ωραία που τα γράφω ρε πούστη μου) .

Το ΚΚΕ , ε το ΚΚΕ είναι πάντα το ΚΚΕ τελεία .

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αυτή η υπερβολική προβολή αυτού του συρφετού που λέγεται ΛΑΟΣ . Να είναι ηθελημένη πίεση προς τη ΝΔ ? Να είναι επειδή οι βουλευτές του είναι μπαγλαμάδες και πάνε όπου κι αν τους καλέσουν ? Θες οι mediakes διασυνδέσεις του προέδρου ? Ότι κι αν είναι πάντως , παρακαλώ να σταματήσει γιατί ακόμα , αισθητικά , προκαλεί εμετό σε μικρά παιδιά και είναι κρίμα ρε γαμώτο .

Και μετά το ποτ πουρί των κομμάτων τι μένει ? τι μένει ?

Yep , αυτός ο "μελαμψές φυλλές κοντοπόδαρες" , ο "με γονείς ληστές" , ο "τσιφτετέλληνας".
Το μόνο που έχει αλλάξει από το τραγούδι του Σαββόπουλου είναι οι πεσμένοι κώλοι , ευτυχώς δηλαδή.

Αυτά.
-

4/5/09

... made in U.S.A

-
Της Αριστέας Μπουγάτσου

Τον Δεκέμβριο του 2007 οι επιτετραμμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, εκτός της έντονης δυσαρέσκειας που εξέφραζαν για τη φιλορωσική πολιτική της κυβέρνησης προς το ενεργειακό ζήτημα, έστελναν και ένα καυτό μήνυμα για την υπόθεση της Siemens.

Πρόκειται για μια λίστα που περιείχε δεκαπέντε τουλάχιστον ονόματα Ελλήνων πολιτικών, προσώπων πρώτης γραμμής, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού διπλωμάτη, είχαν διαχρονικά δωροδοκηθεί από τη Siemens. Ο ανώτατος διπλωματικός παράγοντας των ΗΠΑ, που ασφαλώς δεν εκόπτετο για τη διαφθορά του πολιτικού μας συστήματος, είχε τραβήξει από τη φαρέτρα του και το επίκαιρο χαρτί των μιζών της Siemens για να ενισχύσει το πρέσινγκ στην κυβέρνηση Καραμανλή, ίσως και για να τεστάρει αντοχές. Επέλεξε να γνωστοποιήσει τη λίστα των λαδωμένων πολιτικών σε πρόσωπο εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού, χαμηλού προφίλ και χαρακτηριζόμενου ως αδιάφθορου, με το αίτημα αυτή να διαβιβαστεί αρμοδίως.

Η ανεπίσημη αυτή λίστα περιείχε ονόματα βουλευτών (τέως και νυν) από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σχεδόν στο σύνολό τους ήταν ή είναι υπουργοί, ενώ το «ισοζύγιο» της λίστας είναι κατά τι βαρύτερο για το ΠΑΣΟΚ. Ελάχιστοι απ' αυτούς είναι εκτός Κοινοβουλίου ή και εκτός πολιτικής.

Ο κομιστής τής made in USA λίστας ισχυρίστηκε στον συνομιλητή του (συνάμα και στέλεχος της Ν.Δ.) ότι οι παροχές της Siemens προς τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα έχουν ιχνηλατηθεί εδώ και καιρό. Εξέφρασε την οργή του για το καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατεί και σχεδόν υπέδειξε ότι καλό θα ήταν να κοπούν από υπουργοί όσοι αποδεδειγμένα -κατά τους Αμερικανούς- δωροδοκήθηκαν από τα μαύρα ταμεία της Siemens. Ο Αμερικανός διπλωμάτης επιπλέον διαμαρτυρήθηκε για τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις εταιρείες της χώρας του, όσες φορές αυτές μετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, έχοντας ως αντιπάλους εταιρείες που έχουν «στρατολογήσει» πολιτικούς, διαθέτοντας γι' αυτό μυστικά κονδύλια για δωροδοκίες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η παράσταση αυτή του Αμερικανού διπλωμάτη μαζί και η λίστα, αλλά και το περιεχόμενο της συζήτησης μεταβιβάστηκαν στο Μαξίμου, το οποίο εκείνη την περίοδο ταλανιζόταν από την υπόθεση Ζαχόπουλου, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα άνοιγε και ο χορός των αποκαλύψεων από τα στοιχεία της δικογραφίας του Μονάχου.

Ακολούθησαν συζητήσεις σε στεγανό περιβάλλον και ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το αμερικανικό memo περί του σκανδάλου Siemens.

Αυτό που δεν είναι γνωστό ακόμα, είναι αν υπήρξαν και άλλες επαφές ή αν η αμερικανική πλευρά παρέδωσε αυτοβούλως και «ντοκουμέντα» για βουλευτές και υπουργούς. Πάντως πιθανολογείται ότι από την πλευρά του πρωθυπουργού, δεν θα επελέγετο εκείνη τη στιγμή η καταφυγή σε μια ευθεία συνδιαλλαγή με την αμερικανική πρεσβεία για τις μίζες της Siemens σε πολιτικούς. Ο πρωθυπουργός θα απέφευγε να προσδώσει στους Αμερικανούς ρόλο επικυρίαρχου στα εσωτερικά θέματα, ακόμα και αν εξασφάλιζε και πολιτικά όπλα για τους αντιπάλους του.

Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει πώς οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν ή και χρησιμοποιούν το βαρίδι της Siemens στον πολιτικό καμβά της Ελλάδας, όσο η υπόθεση αυτή απλώνεται σε νέες «συναλλαγές», σε πλήθος εμπλεκόμενων προσώπων με τις μίζες και με τοποτηρητή του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας την Debevoise & Plimpton.

Πάντως, την ίδια περίοδο που ο Αμερικανός διπλωμάτης επέλεγε να στείλει το μήνυμα και τη λίστα με τους πολιτικούς στο Μαξίμου πλήθαινε και τις επισκέψεις του σε ευαίσθητες κρατικές υπηρεσίες ή αρχές. Τότε είχε μεταβεί και στην Αρχή για την Καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι επισκέψεις αυτές είχαν εμφανιστεί ως εθιμοτυπικές,όμως οι διατυπώσεις του ήταν καυστικές για το χαλαρό «πλυντήριο» που γίνεται ανεκτό από την Ελλάδα, μέσω και της υποβάθμισης ή και της πολιτικής χειραγώγησης υποθέσεων μείζονος σημασίας από χαμηλής στελέχωσης κρατικές αρχές και υπηρεσίες.

Προσπαθήσαμε να μάθουμε αν οι αντίστοιχες αμερικανικές πληροφορίες που έφτασαν στο Μαξίμου για τους πληρωμένους από τη Siemens πολιτικούς μεταφέρθηκαν και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου. Η απάντηση ωστόσο ήταν ασαφής. «Δεν μπορέσαμε να μάθουμε», είπαν. «Ισως να πρόκειται για κάτι που δεν μπορεί να διευκρινιστεί».

Αυτό πάντως που είναι βέβαιο είναι ότι οι Αμερικανοί με συστηματικό τρόπο παρακολουθούν τις ύποπτες συναλλαγές πίσω από τις συμβάσεις του Δημοσίου και «φακελώνουν» ακόμα και μη πολιτικά πρόσωπα.

Προ τετραετίας είχε προταθεί σε αμερικανική εταιρεία που διεκδικούσε μια μεγάλη σύμβαση από κρατικό οργανισμό, μεταξύ άλλων εγχώριων συμβούλων, και ένα πρόσωπο που είχε διαδραματίσει ρόλο στον ΟΤΕ. Από τη διοίκηση της εταιρείας αυτής ζητήθηκε ο αποκλεισμός του προσώπου αυτού από το κοινοπρακτικό σχήμα, με την αιτιολογία ότι υπάρχουν στις ΗΠΑ πληροφορίες σε βάρος του για διαφθορά.

Σήμερα το πρόσωπο αυτό συγκαταλέγεται στους υπόπτους της υπόθεσης Siemens... *

Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία

23/4/09

Οι ηγέτες ψόφησαν , οι σωτήρες αναστήθηκαν κι εμείς ακόμα περιμένουμε .

-
Εμείς = Νεοέλληνες .

Μόνιμα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους ? Ημιμάθεια , υπεροψία , ψευτομαγκιά και στόμα πελώριο που εκτός από λεφτά καταπίνει με την ίδια ευκολία οτιδήποτε του πουν ακόμα και χαρτορίχτρες . Ε ? Στους πολιτικούς και τα media θα κολλήσει νομίζετε ? Αυτά τα καταπίνει αμάσητα νομίζοντας ότι πρόκειται για beluga κατευθείαν από το ποτάμι .

Το αστείο της υπόθεσης δεν είναι ότι καταπίνει χωρίς να μασήσει αλλά ότι μετά θέλει να συζητήσει (με τους υπόλοιπους ...αμάσητους) αν όντως ήταν φρέσκο ή αν τους την έφερε ο ταβερνιάρης . Σουρεάλ τραγωδία με ολίγον από κωμωδία και στη μέση οι υπόλοιποι .

Το συντριπτικό ποσοστό αυτό των Νεοελλήνων όμως είναι και που έχει την μικρότερη "ευθύνη" σε ότι αφορά την κατάσταση της χώρας εν έτη 2009 . Ευθύνη έχει σίγουρα αλλά τόση όση έχει και ο παγκίτης παίκτης στην ήττα μιας ομάδας .

Τους παγκίτες λοιπόν θα τους αφήσω στην ησυχία τους , προς το παρόν , για να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε σε άλλη διάσταση . Στην διάσταση αυτών που έχουν και την μεγαλύτερη ευθύνη . Είναι αυτοί που θα παραγγείλουν το beluga γνωρίζοντας τι αγοράζουν και πως το απολαμβάνουν αλλά γνωρίζοντας επίσης ότι ο ταβερνιάρης θα τους το πουλήσει όσο μπορεί πιο ακριβά . Και οι ηλίθιοι , όσο πιο ακριβά τους το πουλήσει , τόσο πιο πολύ θα το απολαύσουν .

Αφήνω τις μεταφορές και συνεχίζω .

Οι έχοντες , λοιπόν , δυνατότητα κριτικής και αναλυτικής σκέψης είναι οι ουσιαστικά υπεύθυνοι για το χάλι που λέγεται Ελλάδα . Αυτοί που συζητάνε σαν να είναι Πλάτωνες κριτικάρουν σαν να είναι Γκάντι αλλά παράλληλα (προφανώς λόγω ανεπάρκειας) αναζητάνε τον σωτήρα που θα σώσει τη χώρα από το βούρκο .

Η πνευματική ελίτ των πολιτών δηλαδή ψάχνει για σωτηρία !!

Αυτό και μόνο δείχνει το αδιέξοδο που υπάρχει στην δημόσια ζωή του τόπου . Δεν έχουμε βάλει ακόμα στο μυαλό μας ότι τυχών λύση θα επέλθει μόνο μέσα από συνεργασία των καθαρών κομματιών της κοινωνίας . Μόνο μέσα από συμμαχίες (ακόμα και αντίθετων ιδεολογιών) . Προς το παρόν η καθαρή κοινωνία είναι εγκλωβισμένη (με ευθύνη της ίδιας) σε μια λογική μεταπολίτευσης , σε μια λογική "θα τους σφάξω στην... κριτική" .

Και το ακόμα πιο αστείο είναι ότι νομίζουμε ότι κάνουμε και κάτι...
-

15/4/09

Εκλογές , Τράπεζες και Οικονομία .

-
Επανέρχομαι μετά από καιρό γιατί ανησυχώ πάρα πολύ για την τροπή που έχει πάρει η πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας λόγω της διαχρονικής φαιδρότητας που διακρίνει τα πολιτκά κόμματα και φυσικά τους οπαδούς τους .

Αρχικώς ξεκαθαρίζω πως η ανησυχία μου δεν προέρχεται από τις πράξεις ή τα πεπραγμένα των κομμάτων (αφού ουσιαστικά πεπραγμένα δεν υπάρχουν παρά μόνο ψεύδη) αλλά από τα λεχθέντα των οπαδών των κομμάτων .

Την στιγμή που μιλάμε επιχειρήται μια πόλωση από πλευράς ΜΜΕ και δικομματσιμού με σκοπό την τελική αποχαύνωση του ήδη αποχαυνωμένου 90% της χώρας . Το δυστύχημα είναι ότι οι βλάκες μασάνε και έχουν αρχίσει μια φοβερή πολεμική επιχειρηματολογία η οποία στηρίζεται στο ποιός είναι καλύτερος κλέφτης . Άρες μάρες κουκουνάρες δηλαδή .

Η ανησυχία μου βέβαια ,για να επιστρέψω στην αρχική μου σκέψη ,δεν έχει να κάνει με το ότι οι πρώην βλάκες αποβλακώνονται τελείως αλλά ότι οι πολιτικοί σχεδιάζουν την στρατηγική τους βάση αυτών .

Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται στην πραγματική ζωή κι όχι σε αυτήν της TV :

Αυτή τη στιγμή οι τραπεζίτες , όπως έμαθα από υψηλά κλιμάκια , έχουν προγραμματίσει μέχρι τέλους του 2009 να μην χορηγήσουν στις επιχειρήσεις ούτε cent από δικά τους λεφτά για επενδυτικά σχέδια , ενώ όσων αφορά τα κεφάλαια κίνησης προτιμούν μόνο το καλό τους πελατολόγιο και μόνο υπό την αυστηρή μέγκενη των εγγύσεων .

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την πολιτική ζωή ?

Πρώτον πως δίχως κρατικά λεφτά (έστω και μέσω των τραπεζικών οργανισμών) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι καταδικασμένες με αφανισμό αφού όσο πέφτει η κατανάλωση και οι πωλήσεις τους τόσο περισσότεροι θα κλείνουν εκτοξεύοντας την ανεργία .

Δεύτερον αποδεικνύεται πως οι τραπεζίτες έχουν τους πολιτικούς για σφαλιάρες .

Τρίτον και σημαντικότερον (αυτή είναι η ανησυχία μου η τρομερή) εάν και εφόσον , όπως λέγεται , γίνουν εκλογές σύντομα η λειτουργία της οικονομικής ζωής της χώρας θα σκάσει σαν βόμβα αφού ήδη το κράτος (που είναι καλώς ή κακώς το οξυγόνο πολλών μικρών και μεγάλων) υπολειτουργεί .

Οι μεν νεοδημοκράτες δεν ασχολούνται καν με τις κυβερνητικές υποχρεώσεις τους αφού δεν τους περισσεύει χρόνος από τις κομματικές εκδηλώσεις . Οι δε Πασόκοι ερχόμενοι , όπως φαίνεται , στην εξουσία μέχρι να φέρουν τα δικά τους golden boys και τις κλασικές εξαδέρφες ως ιδιαιτέρες και μέχρι να τελειώσει η ανακαίνιση των γραφείων τους θα έχουμε πιάσει καλό 2010 !

Με κυβερνητικές πρωτοβουλίες ουσιαστικά ανύπαρκτες η οικονομία δεν πρόκειται να αντέξει στη δοκιμασία που λέγεται 2009-2010 , γιατί στην Ελλάδα αυτές είναι οι χρονιές που θα καταλάβουμε τι σημαίνει κρίση .

Οπότε όπως βλέπετε , αποχαυνωμένοι Πασόκοι και Νδκράτες , κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα και μαζί κι εσείς ηλίθιοι χειροκροτητές προέδρων .
-

8/4/09

Απλά πράγματα .

-
1. Ό,τι είναι εύθραυστο θα πρέπει να σπάει όσο είναι ακόμη μικρό.
Τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί να γίνει πολύ μεγάλο για να αποτύχει. Η εξέλιξη στην οικονομική ζωή βοηθά αυτούς που αναλαμβάνουν τα περισσότερα κρυφά ρίσκα -δηλαδή τους πιο εύθραυστους- να γίνουν και οι ισχυρότεροι (στην Ελλάδα βέβαια το ρίσκο ενός κρατικοδίαιτου επιχειρηματία είναι αντιστρόφως ανάλογο με τα κέρδη που προσδοκά) .

2. Καμία "κοινή μοιρασιά" στις ζημίες και "ιδιωτικοποίηση" στα κέρδη. Οποιαδήποτε εταιρία (που είναι δομικής σημασίας για το οικονομικό σύστημα) χρειάζεται στήριξη θα πρέπει να κρατικοποιείται (και να αναδιοργανώνεται αναλόγως την κοινωνική του σημασία) . Όποια δεν χρειάζεται βοήθεια θα πρέπει να παραμένει σε ιδιωτικά κεφάλαια. Έχουμε κατορθώσει να συνδυάσουμε τα χειρότερα στοιχεία καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Στη Γαλλία τη δεκαετία του ’80 οι σοσιαλιστές κρατικοποίησαν τις τράπεζες. Στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 2000 το κράτος αναλαμβάνει τις τράπεζες. Πρόκειται για σουρεαλισμό.

3. Αυτοί που έχουν οδηγήσει, όντας τυφλοί, ένα σχολικό λεωφορείο (και έχουν... τρακάρει) δεν πρέπει να οδηγήσουν ξανά. Τα θεμέλια του οικονομικού συστήματος (πανεπιστήμια, αρχές ελέγχου, κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διάφοροι οργανισμοί "γεμάτοι" από οικονομολόγους) έχουν χάσει την αξιοπιστία τους μαζί με την αποτυχία του συστήματος. Είναι ανεύθυνο και χαζό να εμπιστευτούμε την ικανότητα αυτών των ανθρώπων για να μας βγάλουν από την κρίση. Αντίθετα, θα πρέπει να ανακαλύψουμε τους ικανούς που έχουν όμως "καθαρά χέρια" (η διαχρονική ευθύνη ημών των πολιτών να επιλέγουμε πουλημένους για τη Βουλή είναι πρωτογεννής αιτία της σήψης)

4. Μην αφήνετε κανέναν που παίρνει υπέρογκα μπόνους να διαχειριστεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο - ή τις ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις σας. Το σίγουρο είναι ότι θα καταστρέψει οτιδήποτε είναι ασφαλές προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη, ενώ την ίδια στιγμή θα υποστηρίζει ότι είναι συντηρητικός. Τα μπόνους δεν συμβιβάζονται με τις εκρήξεις λόγω υψηλού ρίσκου. Η ασυμμετρία του συστήματος παροχής μπόνους μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε. (σωστή η τελευταία φράση , μάλιστα εγώ θα πρόσθετα την ίδια φράση ως χαρακτηρισμό της Ελληνικής πολιτικής κατάστασης μόνο που αντί για μπόνους βάλτε την λέξη πολιτική δημοφιλία)

5. Αντικατάσταση των περίπλοκων διαδικασιών με απλές. Η περιπλοκότητα της παγκοσμιοποίησης και των συνδεδεμένων σαν συγκοινωνούντα δοχεία οικονομιών θα πρέπει να αντικατασταθεί από απλά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η περίπλοκη οικονομία αποτελεί, ήδη, μορφή μόχλευσης: μόχλευση της αποτελεσματικότητας. Τέτοια συστήματα επιβιώνουν χάρη στη χαλαρότητα. Συνεχόμενη αύξηση των χρεών δημιουργεί έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο και δεν αφήνει περιθώρια για λάθος χειρισμούς. Σαφώς ο καπιταλισμός δεν μπορεί να αποφύγει τις "φούσκες", όμως "φούσκες" όπως αυτή σε μετοχές αποδεικνύεται ότι είναι ήπιες. Αντίθετα, "φούσκες" στο χρέος είναι επικίνδυνες. (παραπλανητικό διότι ακόμα και οι ήπιες μετοχικές φούσκες που μιλά ο συγγραφέας ουσιαστικά από το χρέος δημιουργούνται άρα η αντικατάσταση που χρειάζεται πρέπει να είναι ολική και όχι επιλεκτική)

6. Μη δίνετε σε παιδιά δεσμίδες δυναμίτη, ακόμη και εάν υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή σε αυτές. Περίπλοκα παράγωγα προϊόντα θα πρέπει να απαγορευτούν καθώς κανείς δεν κατανοεί πώς λειτουργούν και λίγοι είναι αρκετά λογικοί ώστε να τα γνωρίζουν. Οι πολίτες θα πρέπει να προστατευτούν από τους εαυτούς τους, από τραπεζίτες που προσπαθούν να τους πουλήσουν τέτοια προϊόντα και από εύπιστες αρχές ελέγχου οι οποίες ασπάζονται οικονομικές θεωρίες. (αυτό αφορά κυρίως αυτούς που έχουν περίσευμα και δεν ξέρουν τι να το κάνουν άρα προσωπικά χέστηκα αν χάσουν λεφτά από άγνοια , όσοι δεν έχουν περίσευμα και επενδύουν σε τέτοια προιόντα δεν το κάνουν από παραπλάνηση αλλά από φιλαργυρία οπότε είναι άξιοι της μοίρας τους)

7. Μόνο συστήματα Ponzi θα πρέπει να στηρίζονται στην εμπιστοσύνη. Οι κυβερνήσεις δεν χρειάζεται να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη. Οι φήμες είναι προϊόν των περίπλοκων συστημάτων. Οι κυβερνήσεις, όμως, δεν μπορούν να σταματήσουν τις φήμες. Απλώς μόνοι μας θα πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας και να μην τις ακούμε. (μαλακίες , οι φήμες προέρχονται από εμάς τους ίδιους που αποτελούμε το σύστημα οπότε η σχέση φήμης-συστήματος δεν είναι θέμα ακοής αλλά κανόνων , αν οι κανόνες είναι σαφείς και ακολουθούνται τότε η φήμη χάνει μεγάλο μέρος από την δύναμη επηρροής της)

8. Μη δίνετε σε έναν εθισμένο φάρμακα, ιδιαίτερα όταν δεν πονά πλέον. Η χρήση της μόχλευσης για να λύσεις τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η υπερβολική μόχλευση δεν είναι μέθοδος ομοιοπαθητικής. Το πιστωτικό πρόβλημα δεν είναι παροδικό, είναι δομικό. Χρειαζόμαστε θεραπεία. (αυτή η φράση περιγράφει την παγκόσμια πολιτκή που συμφώνησαν οι G20...ο θεός ο ανύπαρκτος να βάλει το χέρι του για τα παιδιά μας)

9. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από τις επενδύσεις τους ή από τους ειδικούς για επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα καλό εισόδημα μετά τη συνταξιοδότησή τους. Η οικονομική ζωή θα πρέπει να γίνει λιγότερο περίπλοκη. Χρειάζεται να μάθουμε να μη χρησιμοποιούμε τις αγορές ως αποθήκες αξίας, άλλωστε δεν παρέχουν τις εγγυήσεις που ένας φυσιολογικός και απλός πολίτης χρειάζεται. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν άγχος για τη δουλειά τους , την οποία μπορούν να ελέγξουν , και όχι για τις επενδύσεις τους τις οποίες δεν μπορούν να ελέγξουν. (μεγάλη κουβέντα αλλά δυστυχώς το σύστημα έχει διακλαδωθεί τόσο πολύ που η εξειδίκευση είναι πλέον θέμα επιβίωσης και τα υπόλοιπα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν τελικά καταλήγουν να μας κουράζουν με αποτέλεσμα να τα παραδίνουμε στους ειδικούς εξειδικευμένους...)

10. Φτιάξτε ομελέτα αλλά με τα σπασμένα αβγά. Τελικά, η κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί με μπαλώματα, όπως ακριβώς μία βάρκα που βυθίζεται δεν μπορεί να σωθεί με κομμάτια πανί στις τρύπες που έχει. Θα πρέπει να φτιάξουμε εκ νέου τη βάρκα, όμως με νέα υλικά: χρειάζεται να ξαναφτιάξουμε το σύστημα πριν το πράξει μόνο του. (οι απλοί πολίτες αν δεν μπορούν να συνδιαμορφώσουν το σύστημα πρέπει οπωσδήποτε να απαιτήσουν την αλλαγή του)

Ας προχωρήσουμε εθελοντικά στον καπιταλισμό 2.0
, αφήνοντας ό,τι πρέπει να σπάσει και να διαλυθεί, μετοχοποιώντας το χρέος, βελτιώνοντας τις οικονομικές σχολές και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, σταματώντας να δίνουμε Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, καταργώντας τις μοχλευμένες εξαγορές, βάζοντας τους τραπεζίτες στη θέση τους, παίρνοντας πίσω τα μπόνους από αυτούς που μας οδήγησαν στην κρίση και μαθαίνοντας τους ανθρώπους να "ταξιδεύουν" στον κόσμο έχοντας λιγότερες βεβαιότητες. (μόνο συμμετέχοντας όμως μπορουν οι άνθρωποι να απαιτήσουν)

Εάν εφαρμόσουμε όλα τα παραπάνω, η οικονομική μας ζωή θα επιστρέψει στη φυσιολογική της πορεία και θα είναι πιο προσιτή στο βιολογικό μας περιβάλλον. Μικρότερες σε μέγεθος εταιρίες, καλύτερη οικολογία, καμία μόχλευση. Ένας κόσμος στον οποίο οι πραγματικά ευφυείς επιχειρηματίες και όχι οι τραπεζίτες θα αναλαμβάνουν τις ριψοκίνδυνες αποστολές, ενώ επιχειρήσεις θα γεννιούνται και θα πεθαίνουν κάθε μέρα, χωρίς αυτό να γράφεται στα πρωτοσέλιδα.

Με άλλα λόγια σε έναν νέο κόσμο περισσότερο ανεκτικό για τους μαύρους κύκνους.

* Ο αρθρογράφος είναι βετεράνος trader, καθηγητής στο New York University's Polytechnic Institute και συγγραφέας του βιβλίου "The Black Swan: The Impact of the High Improbable".


ΠΗΓΗ: FT.com,Euro2day

ΥΓ : Τα κόκκινα γράμματα είναι προσθέσεις δικές μου
-

25/3/09

Το κόμμα

-

-ποιο κόμμα ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ θα πει ότι πρέπει να σταματήσει η πλάκα της πρόωρης συνταξιοδότησης?Ενιαία σύνταξη 300 € σε όλους, (χωρίς επιδόματα ΕΚΑΣ και …φούμαρα) ως αφετηρία εκκίνησης και από εκεί και πέρα ανταποδοτικότητα: εισφορές (με αναπροσαρμογή αποδόσεων / διαχείριση) σε συνάρτηση με το συνολικό χρόνο εργασίας.

-μηχανογράφηση / τυποποίηση ασφαλιστικού συστήματος (εισφορές, παροχές, έλεγχος, με την παροχή ΑΜΚΑ από τη γέννηση έως το θάνατο, οπότε να υπάρχει ιστορικότητα υποχρεώσεων, δικαιωμάτων.Θα ελεγχθούν έτσι όμως οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες …και θα ενοχληθούν πολλοί)

-14 περιφέρειες και 50 δήμοι σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να σταματήσει η στρατιά των έμμισθων, νομαρχών, δημάρχων, αντιδημάρχων, Γ Γραμματέων.

-καταγραφή Δ Υπαλλήλων με κλείσιμο ζημιογόνων Νομικών Προσώπων, ΑΕ, Δημοτικών Επιχειρήσεων, κλπ (εξαιρούνται οι τομείς παιδίας, πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας εκεί δεν υπάρχει κέρδος και ζημιά αλλά άνθρωποι) με μετάταξη σε κενές θέσεις, με ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ για δύο χρόνια, εξαίρεση στο τομέα Υγείας και Παιδείας.

-κλείσιμο και συγχώνευση Ν Προσώπων και ΑΕ στο Δημόσιο, ενώ σε όσες διατηρηθούν κάλυψη θέσεων Διοίκησης και Διαχείρισης από ΔΥ, θα χάσουμε μερικές χιλιάδες μέλη ΔΣ και Προέδρων αντιπροέδρων κλπ, αλλά θα κερδίσουμε εκατομμύρια €

-φορολόγηση ακίνητης περιουσίας Ν Προσώπων (πχ Εκκλησίας) είναι +2.000.000.000,00 €

- εκσυγχρονισμός / μηχανογράφηση στο Δημόσιο με προσοντολόγιο, καθηκοντολόγιο, σύνδεση αμοιβής - εργασίας και κατάργηση των επιδομάτων.
Με την κατάργηση διαφόρων απίθανων επιδομάτων (από τα 200 € έως τα ΔΥΒΕΤ κλπ) και αυξήσεις θα έδινε και μερικά ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ θα εξοικονομούσαμε.

-μείωση του αριθμού των Βουλευτών

-ΠΔΕ με έμφαση στο τομέα των Υπηρεσιών, πχ μαρίνες και λιμάνια στα νησιά, εκσυγχρονισμός περιφερειακών αεροδρομίων, επαρχιακό οδικό δίκτυο, Κ Υγείας, έτσι ώστε να ζουν οι τουρίστες το μύθο στην Ελλάδα και όχι σαφάρι εμπειριών.

-σταμάτημα των κρατικών επιχορηγήσεων σε Ιδρύματα γνωστών, φίλων και επωνύμων

-αξιοποίηση της κληρονομιάς της χώρας (εικονικά μουσεία, DVD, καθαρισμός και ευπρεπισμός αρχαιολογικών χώρων, εκθέσεις, εκδόσεις κλπ)

-μεταφορά στρατοπέδων εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης και αξιοποίηση οικιστική και περιβαλλοντική του χώρου

-να δωθεί το καταραμένο 5% στη παιδεία που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Οχι σε μισθούς και αμοιβές εκπαιδευτικών αλλά σε υποδομές και νέες τεχνολογίες.

-να δώσει άδειες σε ΜΜΕ και να εισπράξει χρήματα

-να μηχανογραφήσει το Δημόσιο (έλεος όχι άλλη Σύζευξη) και τις ΔΟΥ (όχι άλλο ΤΑΧΙΣ), με απλούστευση φορολογικής νομοθεσίας,(πχ μοναδική παγκόσμια πρωτοτυπία να χρειάζεται δικαστική άδεια για να δώ ως Κράτος τις καταθέσεις φοροφυγά) διασταύρωση στοιχείων.Το 10% των βεβαιωμένων οφειλών και της μαύρης οικονομίας να πιάσει είναι πάνω από 5.000.000.000,00 €

-τέλος στους διαγωνισμούς στο Δημόσιο, που οι κρατικές προδιαγραφές είναι φωτοτυπία του προσπέκτους του αναδόχου. Ηλεκτρονικές αναρτήσεις / διαγωνισμοί προσφορών και επιλογή του …καταλληλότερου

Λοιπόν, ποιος από τους 300 μας επιθυμεί να συγκρουστεί με …τους νταβατζήδες?

Ο Ιθαγενής (για πρωθυπουργός ΤΩΡΑ!!!)
-

19/3/09

ΠΕΜΠΤΗ πέννα

-
Πίτσες μπλε

Η κρίση που μαστίζει την κοινωνία της κατανάλωσης γεννήθηκε από την απατεωνιά, που εφηύρε και διέσπειρε το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα για να πλουτίζει γρήγορα το ίδιο και οι απανταχού του κόσμου κεφαλαιούχοι, επενδυτές και κερδοσκόποι.

Τα κουρελόχαρτα αυτής της απατεωνιάς γέμισαν κάποια στιγμή τα ταμεία κρατών και οργανισμών, που πλήρωσαν και πληρώνουν αυτή την απάτη.

Οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες και στο εμπόριο της κατανάλωσης πληρώνουν επίσης το τίμημα αυτού του συνδυασμού: Μιας κοινωνίας που στηρίζει την ύπαρξή της στη διαρκή αγορά και στο διαρκές κέρδος. Ως εδώ τα πράγματα αφορούν την παγκόσμια κρίση και τις επιπτώσεις της, που αφήνουν μέχρι στιγμής με σχετικώς ελαφρά τραύματα τις ελληνικές τράπεζες και τις εδώ ασφαλιστικές εταιρείες, που βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα.

Χθες και προχθές η ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε σκληρά μέτρα για τις ταραχές στους δρόμους της Αθήνας και για να καλύψει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Δύο θέματα που δεν αφορούν την παγκόσμια κρίση, αλλά την εγκληματική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, του ελληνικού δημόσιου τομέα και της ελληνικής αντιπαραγωγικής, κερδοσκοπικής, αισχροκερδούς, διεφθαρμένης διαπλοκής κράτους-επιχειρηματιών-εργαζομένων-πολιτών, που καθορίζει αυτό που ζούμε σαν ελληνική οικονομία και ελληνική καθημερινή ζωή.

Το απόστημα αυτό λειτουργεί και ανατροφοδοτείται με αποκλειστική ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης 5 χρόνια μετά την υπόσχεσή της για επανίδρυση του κράτους.

Η κυβέρνηση, που αφήνει τους κουκουλοφόρους ανενόχλητους να καταστρέφουν εδώ και μήνες, με το δόγμα «αφήστε τους να ξεθυμάνουν», φτιάχνοντας έτσι περισσότερους κουκουλοφόρους, ποινικοποιεί την κουκούλα, λες και η νομιμότητά της ήταν που την απέτρεπε από τη διάλυσή τους!

Η κυβέρνηση, που για τα ρουσφέτια των στελεχών της έχει λουφάρει στα γραφεία πάνω από 25.000 αστυνομικούς και έχει αφήσει στην πειθαρχία του σταρχιδισμού τους υπόλοιπους 20.000, καμώνεται ότι ρίχνει στη μάχη τις δυνάμεις της για την ασφάλεια των έρμων πολιτών, την ώρα που το κοινό έγκλημα αλωνίζει ανενόχλητο σε όλες ανεξαιρέτως τις γειτονιές των τριών μεγάλων πόλεων της χώρας.

Ηκυβέρνηση, που είναι ανίκανη να εισπράξει τα 20 δισ. ευρώ *ληξιπρόθεσμα χρέη δεν μπορεί να βρει τους κουκουλοφόρους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση και αποφασίζει να τα μαζέψει από τους ακάλυπτους δημόσιους υπαλλήλους με μείωση των εισοδημάτων τους για ένα ολόκληρο χρόνο!

Η κυβέρνηση, που είναι ανίκανη να συγκρατήσει τη ρεμούλα και την απώλεια εσόδων δισεκατομμυρίων, δεν μπορεί να βρει τους κουκουλοφόρους προμηθευτές του Δημοσίου και τους κουκουλοφόρους υπερτιμολογητές έργων και αγαθών, με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση -όπως και οι επίορκοι συνεργάτες τους- και ετοιμάζει νέα φορολογία για να πληρώσουν οι πολίτες τη διαφθορά της.

Η κυβέρνηση, που γλείφει τους κοντραμπατζήδες της θάλασσας και ανέχεται το λαθρεμπόριο καυσίμων, όπλων και ναρκωτικών, δεν μπορεί να βρει τους κουκουλοφόρους σταρχιδικούς, ανίκανους ή διεφθαρμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που έχουν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση όλοι, και κόβει τις αυξήσεις από τους συνταξιούχους για να καλύψει τα ελλείμματα της εγκληματικότητας της.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει τους κουκουλοφόρους τραπεζίτες και τους βιομήχανους και τους κατασκευαστές -που έχουν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση- ούτε τους κουκουλοφόρους φοροφυγάδες επαγγελματίες -που έχουν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση- και θα τ' αρπάξει από όσους φορολογούμενους δηλώνουν τα εισοδήματά τους και με τους φόρους τους ταΐζουν μονίμως το κουκουλοφόρο κράτος.

Ένα κράτος ανίκανο, που το μόνο που ξέρει είναι να ταΐζει με πίτσες το κρανοφόρο στόμα του.

Απ' όπου μποχάει η ανάσα του.

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΕΤΡΑΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/03/2009
-

17/3/09

Αρ. Λογ. : "Θα σας γαμήσουμε μόνοι μας"

-
Παγκοσμίως έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι δίκαιο και κοινωνικά επικερδές για ένα κράτος να κρατικοποιήσει μια υπό κατάρρευση τράπεζα να την χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης και ανταγωνισμού προς τις ιδιωτικές , να την εξυγιάνει και στη συνέχεια να την μεταπουλήσει (ιδιωτικοποίηση) σε πολλαπλάσια τιμή από την τιμή που την αγόρασε .

Η διαδικασία αυτή σε πολλές χώρες του δυτικού καπιταλισμού έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό δίνοντας μας συγκριτικά στοιχεία ούτως ώστε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες τους στην χώρα μας και να δούμε κατά πόσο αυτή η διαδικασία είναι εφικτή και στην Ελλάδα .


Οι πολέμιοι αυτής της πολιτικής επικαλούνται , και σωστά , (εκτός των άδειων κρατικών ταμείων) ότι ο κρατικός γραφειοκρατικός μηχανισμός σε συνδυασμό με τα κρατικά λαμόγια το μόνο που θα καταφέρουν είναι να πολλαπλασιάσουν τις μίζες τους .


Συμφωνώ και γι αυτό περήφανα παρουσιάζω την δική μου λύση η οποία βεβαίως βεβαίως είναι και η μοναδική λύση (χαχαχα) :


Βήμ
α 1ο : Ανοίγουμε έναν λογαριασμό επ’ονόματι “θα σας γαμήσουμε μόνοι μας” .

Βήμα 2ο : Κάνουμε τους υπολογισμούς : Τη σήμερον μια τράπεζα κοστίζει (πάνω κάτω) 4 δις ευρώ . Αν διαιρέσουμε το ποσό αυτό με τους 11.000.000 Έλληνες πολίτες βγάζουμε το ποσό των 363.68 ευρώ ανά πολίτη .


Βήμα 3ο : Φτιάχνουμε το καινούργιο καταστατικό το οποίο εκτός των άλλων θα λέει ρητά ότι :

α) Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα μιας μετοχής αξίας 363.63 και μιας e-ψήφου σε κάθε e-ΔΣ που θα παίρνονται αποφάσεις

β) Αν κάποιος πολίτης δεν έχει να δώσει 363.63 νοικιάζει το δικαίωμα του σε άλλον που θέλει αλλά κρατά το δικαίωμα για αγορά της μετοχής όταν τα βρει με την αρχική τιμή ήτοι 363.68
γ) Όλες οι πράξεις της τράπεζας δημοσιοποιούνται κατά γράμμα και ελέγχονται από όλους διαδικτυακά.
δ) Οι σημαντικές αποφάσεις τίθενται προς e-ψηφοφορία με την απλή αναλογική αφού έχουν δημοσιευθεί όλες οι παράμετροι και έχουν διαβαστεί από όλους .

ε) Οι κανόνες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (νομικών,φυσικών κτλ προσώπων) ορίζονται ρητώς και τυχόν παραβίασή τους τιμωρείται με λουκέτο

ζ) Οι εργαζόμενοι της τράπεζας εξετάζονται πάνω στο καινούργιο καταστατικό


Βήμα 4ο : Αφού δημιουργήσουμε το καινούργιο τραπεζικό οργανισμό προχωράμε σε στρατηγικές συνεργασίες με κρατικές τράπεζες με άμεσο στόχο τη μείωση των τοκοχρεολυτικών δόσεων σε όλες τις κατηγορίες των δανείων . Οι υπόλοιπες τράπεζες θα αναγκαστούν να μας ακολουθήσουν, αλλιώς θα χάσουν μερίδιό αγοράς, αφού ο υπό δικό μας (των πολιτών) έλεγχο τραπεζικός όμιλος, θα χρησιμοποιήσει τη ρευστότητά του, για να αγοράζει δάνεια από τις άλλες τράπεζες χρεώνοντας χαμηλότερο επιτόκιο.

Έτσι θα εξυγιανθούν κι οι ίδιες οι τράπεζες, αφού θα μειωθούν οι επισφάλειες και οι δανειολήπτες θα μπορούν ανετότερα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους

Έτσι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα βρεθούν με περισσότερα διαθέσιμο εισόδημα και είτε θα αποταμιεύσουν περισσότερα (οπότε θα αυξηθούν τα ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών) είτε θα καταναλώσουν περισσότερα (οπότε θα κινηθεί άμεσα η οικονομία και θα ξεπεραστεί η δυσπραγία της αγοράς)

Άμα λάχει και "γουσταρίζουμε" στο τέλος που θα έχουμε γίνει μεγάλοι και τρανοί τραπεζιταράδες αναχρηματοδοτούμε και το δημόσιο χρέος όπως ο Βγενόπουλος (χαχαχα) και γινόμαστε οι μεγαλύτεροι μάγκες της ιστορίας της ανθρωπότητας !


(Όχι?Μα γιατί?Αφού κάποτε έτσι θα γίνεται..)


Υ.Γ : Το 4ο Βήμα είναι αντιγραμμένο από το άρθρο του antinews και του Ν.Ζ (
Κρατικοποιήστε μια μεγάλη τράπεζα)
-

16/3/09

Υπάρχουν κουκούλες και ... κουκούλες αλλά στην οθόνη της TV όλες ίδιες φαίνονται .

-
Η εγκατεστημένη νοοτροπία της κοινωνίας μας , εκπορευόμενη κατά μεγάλο ποσοστό από τα ΜΜΕ , λέει ότι υπάρχει ένας χώρος ο λεγόμενος "αντιεξουσιαστικός" από τον οποίο γεννιούνται όλες οι τελευταίες , το τελευταίο εξάμηνο τουλάχιστον , οργανωμένες εγκληματικές πράξεις βίας οι οποίες ζημιώνουν πολίτες , επιχειρηματικούς κλάδους ενδέχεται ακόμα και δημοσιονομικά μεγέθη .

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν , μέσα σε αυτούς και ο Ζούγκλας ο λιγδιάρης , ότι ναι μεν όλες αυτές οι πράξεις γεννιούνται από τον "αντιεξουσιαστικό" χώρο αλλά η κυβέρνηση τους αφήνει ανεξέλεγκτους γιατί θέλει να φοβίσει τον κοσμάκη ούτως ώστε να περάσει ανετότερα περιοριστικά της ελευθερίας μας μέτρα για να μπορέσει να ελέγξει τις χειρότερες αντιδράσεις που θα έρθουν από τον ίδιο τον κοσμάκη το προσεχές διάστημα λόγω της περαιτέρω εξαθλίωσης που αναμένεται . (από τη στιγμή που το είπε ο βλάκας ο Ζούγκλας η θεωρία αυτή κρίνεται το λιγότερο ως υποβολιμαία της ίδιας της κυβέρνησης) .

[Update : Mια θεωρία την οποία ξέχασα είναι η θεωρία που λέει ότι αυτά εκπορεύονται από δυνάμεις που θέλουν να ρίξουν τον Καραμανλή πριν την ώρα του . Πασόκ και παρακράτος άλλωστε έχουν την δική τους σχέση αγάπης-μίσους .]

Υπάρχουν και μερικοί πιο σκεπτικιστές οι οποίοι λένε ότι δεν γίνεται όλος αυτός ο συφερτός να προέρχεται από τα ίδια γεννοφάσκια . Και ότι ίσως οι κουκούλες να μην είναι όλες ίδιες .

Εκεί λέω να καταλήξω κι εγώ .

Η λογική μου λέει ότι αν ήμουν για παράδειγμα μπράβος και πούλαγα προστασία σε μαγαζιά δεν θα μου ήταν καθόλου δύσκολο να στείλω 40 σκυλιά να τα κάνουν λαμπόγιαλο για να είμαι μετά ο καλός και χρήσιμος νταβατζής του Κολωνακίου (όπως υποστήριξαν κάποιοι μαγαζάτορες μετά την επιδρομή) .

Η λογική μου επίσης λέει ότι αν ήμουν ιδεολόγος αντιεξουσιαστής και ήθελα να στηρίξω έναν κατηγορούμενο σε δίκη "σύντροφο" (ληστής τράπεζας είναι ο τύπος αλλά λέμε τώρα για την τηλεοπτική λογική) ή να τρομοκρατήσω την δικαστική εξουσία ούτως ώστε να τον αφήσει ελεύθερο δεν θα έκανα κάτι που θα διαόλιζε όλο το πανελλήνιο .

Η λογική μου σταματάει όταν πάω να αναρωτηθώ ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις . Επανέρχεται όμως όταν αναρωτιέμαι ποιοι μπορεί να λαμβάνουν κέρδος από τέτοιου είδους ενέργειες .

Η επανερχόμενη λογική μου λέει πως οι μόνοι που δεν κερδίζουν τίποτα είναι οι ιδεολόγοι και ορίτζιναλ αντιεξουσιαστές , οι οποίοι στην τελική τόσα και τόσα χρόνια όταν επιτίθονταν το έκαναν μόνο σε συμβολικούς στόχους , στις πλάτες των οποίων έχουν ρίξει κάθε είδους εγκληματικό στοιχείο .

Δεν καταλαβαίνω όμως , και αυτό είναι περίεργο , γιατί δεν βγαίνουν έστω και μεμονωμένα έστω και ως μονάδες , αφού όπως λένε δεν υπάρχει κάτι που να τους αντιπροσωπεύει όλους , να καταδικάσουν και να ξεκουκουλώσουν τους όποιους τους καπελώνουν για ίδιον όφελος .
-

12/3/09

Προς Αυτόνομους Φοιτητές Δημοσιογραφίας : Ευχαριστούμε !

-
Η Παναγιωταρέα δεν κατάφερε να γίνει καθηγήτρια ούτε σήμερα, ούτε ποτέ! Το γεγονός καταγράφεται ως νίκη γιατί χάρη στη δράση μας αλλά βεβαίως και στη δυναμική παρουσία πολλών καθηγητών της σχολής μας. Η φιλοδοξία της για την ανέλιξη της στη βαθμίδα της καθηγήτριας στο τμήμα Δημοσιογραφίας κ ΜΜΕ απέτυχε παταγωδώς.
Η διαδικασία άρχισε σήμερα (Τετάρτη) το πρωί στις 11.30 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 15.00. Από τους 11 εκλέκτορες μόλις οι 6(!) τελικά ψήφισαν. Οι 3 παραιτήθηκαν της θέσης τους, ένας δεν παρεβρέθηκε λόγω υγείας και ο πέμπτος αποχώρησε απʼ τη διαδικασία για λόγους ευθιξίας, όταν ρωτήθηκε από καθηγητή του τμήματος αν θα τον επηρεάσει (λες;) το ότι η Παναγιωταρέα ήταν μέλος εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη του γιόκα του σε εκλέκτορα. Στους εναπομείναντες έξι οι τέσσερις ψήφισαν υπέρ της και οι δύο λευκό. Η λευκή ψήφος προσμετράται σαν αρνητική στην προκειμένη περίπτωση, καθώς θα έπρεπε να την ψηφίσουν και οι 6 για να υπάρχει πλειοψηφία.
Οι δύο «λευκοί» αρνήθηκαν να την υποστηρίξουν επικαλούμενοι την μη ηθική της συμμόρφωση όλα αυτά τα χρόνια στο Τμήμα. Η απαράδεκτη και καθεστωτική συμπεριφορά της προς τους φοιτητές, τους συναδέλφους της, αλλά και το προσωπικό της σχολής δεν τους άφησε ασυγκίνητους.
Για το κλίμα αυτό καθοριστική όπως αποδείχτηκε ήταν η αποφασιστική είσοδος...

των 20 περίπου αυτόνομων φοιτητών στην αίθουσα της συνεδρίας την οποία και διακόψαμε κάνοντας δυναμικές τοποθετήσεις.
Χρήσιμη φάνηκε και η αρνητική για τη ʽʼλαμπρή επιστήμοναʼʼ εισήγηση του Δ.Σ. των φοιτητών της σχολής. Επειδή όμως ούτε εμπιστευόμαστε, ούτε ανεχόμαστε 5 - 6 άτομα να αποφασίζουν στο όνομα όλων των υπολοίπων, προηγουμένως είχαμε πιέσει τα μέλη του Δ.Σ. να σεβαστούν την ευρεία πλειοψηφία που συνόλου των φοιτητών του τμήματος, που δεν ανέχεται πλέον την Αννούλα και τα καμώματά της. Η πίεση αυτή λειτούργησε πολύ θετικά καθώς ανάγκασε αυτούς που απαρτίζουν το Δ.Σ. να μην προβούν σε καμιά ενέργεια που δεν λογαριάζει την πλατιά μάζα των φοιτητών.
Το θέμα έλαβε διαστάσεις με βάση την παρουσία στο κτίριο πολλών δημοσιογράφων. Τα γεγονότα ήρθαν να καλύψουν δημοσιογράφοι από τη REAL NEWS, τη συνδικαλιστική ομάδα του «Ασύνταχτου Τύπου», τον Αγγελιοφόρο, το ΣΚΑΙ και το ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην κάμερα του ΣΚΑΙ φυσικά δεν επιτρέψαμε να τραβήξει πλάνα εντός της σχολής.
Όσον αφορά τις αντιδράσεις της Άννας, τα όσα σπαρταριστά συγκρατήσαμε είναι ενδεικτικά της προσωπικότητας του ατόμου αυτού και της εν γένει συμπεριφοράς της απέναντι στους φοιτητές. Η Αννιώ ήταν άλλοτε φανερά σοκαρισμένη, άλλοτε αμήχανη και άλλοτε η κλασική γλοιώδης Άννα που όλοι τηλεοπτικά αγαπήσαμε.
Τα σκηνικά που διαδραματίστηκαν στο 2ο όροφο της σχολής μας μεσημεριάτικα ήταν το λιγότερο… σουρεαλιστικά: Τελώντας εν απογνώσει, πότε μας απειλούσε ότι θα μας μηνύσει για τα δυσφημιστικά κατά τη γνώμη της κείμενα που συντάξαμε, πότε εκβίαζε ότι θα παραιτηθεί αν δεν ανελιχθεί (όχι σε παρακαλούμε, ξανασκέψου το…), ενώ έστρεψε τα βέλη της και κατά του «κακού» internet σαν μέσο ενημέρωσης που δε την γουστάρει και την πολεμάει.
Το θράσος και η μωρία της είναι τόσο ανε-λιγμένα που ισχυριζόταν ότι είμαστε υποκινούμενοι από άλλους εχθρικούς προς αυτήν καθηγητές. Έλεγε μάλιστα ότι σε ενδεχόμενη προσπάθεια ανέλιξης άλλων διδασκόντων θα στείλει δικούς της φοιτητές να διαμαρτυρηθούν! Αγνοούσαμε ότι διαθέτει δικό της «τάγμα φοιτητών».
Βέβαια, ακολουθώντας την προσφιλή για αυτήν μέθοδο της κολακείας, επιδίωκε να καλοπιάσει κάποιους από μας και να δείξει ένα φιλικό και συνεργάσιμο πρόσωπο. Αλλά, το ευγενικό και πράο προσωπείο που φοράει σε διάφορες εκπομπές της, ήταν δύσκολο να κρύψει την οργή της. Ατάκες όπως «με αυτά που γράφετε με γαμάτε» ή «γαμώ την πουτάνα μου» αποδεικνύουν ότι αυτά τα κουστουμαρισμενα και γραβατωμένα τυπάκια, που βλέπουμε στην τηλεόραση να παριστάνουν τους «καθώς πρέπει» τιμητές της ηθικής, στην πραγματικότητα είναι τσογλάνια που υποκρίνονται.
Επειδή σε διάφορα μέσα ενημέρωσης θα αρχίσουν να κυκλοφορούν αναφορές και άρθρα, εμείς ως Αυτόνομοι Φοιτητές Δημοσιογραφίας υποκινούμενοι μόνο από τα ιδεολογικά μας πιστεύω ξεκαθαρίζουμε ότι δεν επιδιώκουμε καμία συνεργασία με τα Καθεστωτικά ΜΜΕ. Θα προσπαθήσουμε να διαδώσουμε τα μηνύματα και τις ιδέες μας, αξιοποιώντας τα μέσα που έχει αναδείξει το κίνημα της πρόσφατης εξέγερσης. Θεωρούμε ότι «παιχνίδι» και συνδιαλλαγές με τα ελεγχόμενα από κράτος ή κεφάλαιο ΜΜΕ, συμβάλλουν στη νομιμοποίηση στα μάτια του κόσμου, του ρόλου τους ως μοναδικοί και αξιόπιστοι ενημερωτικοί δίαυλοι.
Η σημερινή μέρα, μέρα ιστορική για τη σχολή μας, μας γέμισε ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Ήταν για μας η πιο συγκλονιστική στιγμή και το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε μέσα σ΄ αυτό το κτίριο. Ένας όμορφος αγώνας, αγώνας αξιοπρέπειας και περηφάνιας. Τα όνειρά μας δεν χωράνε στα μέτρα σας, τα ελευθερώνουμε και σας πνίγουμε.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Σχόλιο greekpoliticalreview :

Τελικά κάπου κάπου βλέπεις κάποια πράγματα και γεμίζεις αισιοδοξία ! Η δύναμη του μέσου που επικαλούμαστε τόσο καιρό ήρθε και βρήκε εφαρμογή από μια ολιγομελή (?) ομάδα αυτόνομων φοιτητών οι οποίοι με βοήθεια μόνο το δίκαιο και το internet κατάφεραν να γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό και να ματαιώσουν τελικά μια ξεδιάντροπη και ρουσφετολογική "προαγωγή" . Ευχαριστούμε γιατί μας δείξατε στην πράξη πόσο εύκολο είναι με απλές και πρακτικές κινήσεις να ασκήσουμε έλεγχο και πίεση και τελικά να νικήσουμε τους απίθανους αυτούς ερασιτέχνες της διαπλοκής .

Χίλια Μπράβο στα παιδιά , τους αξίζουν πολύ περισσότερα αλλά νομίζω ότι και μόνο με ένα μπράβο οι συγκεκριμένοι θα είναι απόλυτα ευτυχής .
-