18/5/09

ΕΤΕπ το αντι-ΤΕΜΠΜΕ .

-
Δάνεια ΕΤΕπ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνειο της ΕΤΕπ για ΜμΕ;

Όλες οι αυτόνομες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 απασχολουμένους. Οι θυγατρικές και οι εταιρείες συμμετοχών (holding) βιομηχανικών ομίλων δεν γίνονται δεκτές, διότι αυτού του τύπου τα δάνεια της ΕΤΕπ απευθύνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Για τι είδους επενδύσεις;

*
Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ μπορούν να χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση κάθε είδους επενδύσεων ή δαπανών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας μικρής επιχείρησης. Συνεπώς, η επένδυση μπορεί να αφορά:
*
Υλικά στοιχεία, δηλ. την αγορά εξοπλισμού ή ακινήτων. Η αγορά γης καταρχήν αποκλείεται, εκτός εάν είναι ζωτικής σημασίας για την επένδυση, αλλά η αγορά αγροτικών εκτάσεων αποκλείεται τελείως.
*
Άυλα στοιχεία, όπως π.χ. δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία ή ανάληψη δικτύων διανομής, ακόμη και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, κατάθεση ή απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας (και εφόσον ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ και το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ).
*
Τη διαρκή αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας επεκτεινόμενης ΜΜΕ.

Σε ποιους τομείς της οικονομίας;

Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ μπορούν να αφορούν επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τους τομείς που σχετίζονται με τον οπλισμό, τα τυχερά παιγνίδια και τον καπνό, τις δραστηριότητες των οποίων ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί ή αντισταθμιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, τους τομείς που αποτελούν αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη (όπως η κλωνοποίηση ανθρώπων), και την αμιγή δραστηριότητα εργολαβίας οικοδομών.

Αποκλείονται επίσης οι αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. εξαγορές επιχειρήσεων), με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στις ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Τι ποσά και με ποιους όρους;

Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ αφορούν επενδύσεις των οποίων το κόστος κυμαίνεται από πολύ μικρά μεγέθη ως το ποσό των 25 εκατ. ευρώ. Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ μπορεί να ληφθεί για δάνεια με διάρκεια κυμαινόμενη κατά κανόνα μεταξύ 2 και 12 ετών. Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου εξαρτάται από το τη διάρκεια οικονομικής ζωής της χρηματοδοτούμενης επένδυσης. Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 εκατ. ευρώ ανά δάνειο.

Τα δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ θα διατίθενται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εμπορικών τραπεζών, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση κάθε επιμέρους αίτησης δανείου που υποβάλλεται από ΜΜΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση χορήγησης ή μη δανείου σε μια ΜΜΕ θα εναπόκειται αποκλειστικά στην διαμεσολαβούσα τράπεζα. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ επιτρέπει τη βελτίωση των χρηματοδοτικών όρων των δανείων αυτών και η ΕΤΕπ θα μεριμνά ώστε να παρέχεται σαφής πληροφόρηση στις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ σχετικά με τους ευνοϊκούς αυτούς όρους.

Για ορισμένες χρηματοδοτήσεις, η ΕΤΕπ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει κινδύνους από κοινού με τον τραπεζικό εταίρο της ή να χορηγεί ενδιάμεσες (mezzanine) χρηματοδοτήσεις. Οι πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις δύο αυτές δυνατότητες θα περιγραφούν πληρέστερα σε μεταγενέστερη φάση.

Σε ποιον μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι;

Περισσότερες από 100 τράπεζες στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται ήδη σε τακτική βάση με την ΕΤΕπ.

Στην Ελλάδα συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΤΕπ έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα η Εμπορική, η Eurobank, η Πειραιώς και η Παγκρήτια ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης συζητήσεις και με άλλες μεγάλες ελληνικές εμπορικές τράπεζες για σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών.

Οι τράπεζες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έχουν περιθώριο 18 μηνών για να διαθέσουν τα χρήματα στους επιχειρηματίες πελάτες τους και από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν πλήρη έκθεση στην ΕΤΕπ για το πώς έχουν διαθέσει τα χρήματα και ποιο ήταν το όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερα εδώ


Update : Ο υπουργός οικονομικών τελικά δεν είναι απλά άσχετος και άχρηστος είναι και επικίνδυνος για την ομαλή λειτουργία της μπανανοοικονομίας μας . Μόλις διάβασα ότι τελικά ο κύριος Παπαθανασίου αποφάσισε να καταργήσει την επιδότηση του επιτοκίου στο ΤΕΜΠΜΕ Νο2 !

Με λίγα λόγια το ΤΕΜΠΜΕ Νο2 δεν έχει λόγο ύπαρξης .

Αφού λοιπόν πήραν τα 300.000 οι δικοί του και τους πλήρωσε και το επιτόκιο με τα δικά μας τα λεφτά ο "γνώστης της αγοράς" John Papa(ρας)thanasiou , τώρα με μια φοβερή reverse ντρίπλα αφήνει άναυδο το επιχειρηματικό κοινό του και λέει στους μικρομαγαζάτορες :

-"Ακούστε να δείτε πανηλίθιοι ιθαγενείς , εγώ ο John-ης αποφάσισα να μην σας πληρώσω το επιτόκιο αυτή τη φορά γιατί πριν τα σκάτωσα και πλήρωσα πάρα πολλά εκεί που δεν χρειαζόταν και τώρα δεν έχω , αλλά μην φοβάστε για εμένα διότι για τους φίλους μου τους μεγαλομαγαζάτορες αυτό είναι μάνα εξ ουρανού αφού εσείς μαλάκες θα κλείσετε και θα μείνουν αυτοί μόνοι να πουλάνε τα καθρεφτάκια που τόσο σας αρέσουν."
-

5 σχόλια:

Ο ΝΟΩΝ...ΝΟΕΙΤΩ είπε...

Αδελφέ, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τον κόπο σου.

greekpoliticalreview είπε...

Τίποτα ρε συ , ελπίζω να πετύχει η σούπα... κι ότι άλλο χρειαστείς εδώ είμαστε (οι τράπεζες είναι το φόρτε μου και σε inside information).

αμμοδύτης είπε...

κάποτε τα δάνεια της ΕΤΕπ, τα διαχειριζόταν μια θυγατρική της Εθνικής... τώρα βλέπω "ιδιωτικοποιήθηκαν"

Ο ΝΟΩΝ...ΝΟΕΙΤΩ είπε...

Η ανοησία τους (για να μη πω κάτι βαρύτερο), δεν αντέχεται πια.
Έχω χάσει τον λογαριασμό, πόσες φορές πάνε εμπρός-πίσω.
Και το χειρότερο φίλε, είναι ότι υπάρχουν οπαδοί που δεν ταρακουνιούνται με τίποτα.
Τι έγινε τελικά;
Όσοι δεν είναι πλούσιοι, εκδικούνται τους φτωχούς;
Το σύμπλεγμα κατωτερότητας που διατρέχει την κοινωνία οδηγείται σε αυτοάνοσο.

greekpoliticalreview είπε...

Αφού ιδιωτικοποιήθηκε η ίδια η ΕΤΕπ με τα πακέτα στήριξης τι να λέμε τώρα...

Τι να πω ρε παιδιά ? Με έχουν αφήσει εντελώς μαλάκα οι φωστήρες του ΥΠΟΙΟ.