1/4/08

Καιρός Δεν Ήταν ? ?

Σχεδιάζεται ο νέος διοικητικός χάρτης της χώρας


Περιφέρειες : Από 13 γίνονται 5

Νομαρχίες : Από 54 δημιουργούνται 15 αυτοδιοικητικές μονάδες

Δήμοι : Από 1.034 συγχωνεύονται σε 400

Πηγή : http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15322&m=A20&aa=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: